Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 660 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 756
31 marca 20101 693
30 czerwca 20101 703
30 września 20101 708
31 grudnia 20101 720
31 marca 20111 753
30 czerwca 20111 717
30 września 20111 706
31 grudnia 20111 674
31 marca 20121 632
30 czerwca 20121 661
30 września 20121 654
31 grudnia 20121 649
31 marca 20131 611
30 czerwca 20131 614
30 września 20131 624
31 grudnia 20131 610
31 marca 20141 636
30 czerwca 20141 660
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (52,3% ogółu), zachodniopomorskie (19,9% ogółu) oraz mazowieckie (8,3% ogółu).

pomorskie86852,3%
zachodniopomorskie33119,9%
mazowieckie1388,3%
warmińsko-mazurskie875,2%
kujawsko-pomorskie372,2%
podlaskie362,2%
wielkopolskie301,8%
łódzkie301,8%
śląskie231,4%
dolnośląskie201,2%
podkarpackie161,0%
lubelskie120,7%
małopolskie120,7%
lubuskie90,5%
opolskie70,4%
świętokrzyskie40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 22673,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością29617,8%
spółki cywilne845,1%
spółki jawne201,2%
spółki komandytowe150,9%
spółki akcyjne140,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,7% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 50590,7%
własność zagraniczna553,3%
własność prywatna krajowa pozostała362,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych241,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,4% podmiotów) i od 10 do 49 (6,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 51891,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1056,3%
od 50 do 249 zatrudnionych291,7%
powyżej 250 zatrudnionych80,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja statków i konstrukcji pływających (1,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)2 023 210 185,16816 462 355,631 446 425 653,3652 789 887,292,66,53,759,7
Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11)1 767 715 422,82709 346 587,741 138 515 942,6842 310 659,382,46,03,759,9
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 30.12)255 494 762,34107 115 767,89307 909 710,6810 479 227,914,19,83,458,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CRIST SPÓŁKA AKCYJNA (236,5 mln zł), Grupa Kapitałowa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA (225,6 mln zł) oraz REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA (210,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CRIST SPÓŁKA AKCYJNA587 532 703,7388 819 206,08236 478 005,8312 627 850,282,214,25,384,9
Grupa Kapitałowa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA198 029 704,18107 978 490,89225 605 176,0311 672 482,905,910,85,245,5
REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA184 646 165,67103 292 879,37210 241 882,8211 441 085,306,211,15,444,1
OSTRÓDA YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)123 598 813,6942 528 653,65148 120 581,6411 066 267,599,026,07,565,6
STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA562 042 466,76282 765 585,75124 053 121,9313 113 092,312,34,610,649,7
FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 813 965,1725 504 264,56102 416 846,69672 825,801,12,60,758,7
MALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 591 883,115 204 426,0769 382 312,04899 872,945,117,31,370,4
MARINE PROJECTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 551 107,8938 559 920,2663 785 415,922 685 003,145,07,04,228,0
MARITIM-SHIPYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 551 022,0863 073 198,2962 179 346,211 845 434,312,22,93,023,6
HTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 105 835,596 593 220,9457 145 308,64-9 495 362,12-27,8-144,0-16,680,7
DAMEN SHIPYARDS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA34 362 083,9519 917 227,4652 794 140,874 944 705,7414,424,89,442,0
MARKOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 175 157,7927 571 957,6249 043 089,061 720 255,015,06,23,519,3
TECHNOLOGIE TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)33 552 464,618 138 504,4443 203 639,935 019 704,6315,061,711,675,7
MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - BUDOWLANE J.W "ŚLEPSK" JÓZEF WISZNIEWSKI48 537 021,9335 485 108,0139 556 190,261 078 032,992,23,02,726,9
ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 427 963,28-9 509 514,4539 221 503,73-3 218 031,90-10,933,8-8,2100,0
DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 969 000,0016 717 400,0036 438 400,001 948 900,314,211,75,463,6
DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 567 600,0014 719 000,0032 707 200,21930 600,003,06,32,951,9
STOCZNIA WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 571 896,4620 307 025,8124 931 713,332 454 293,5410,912,19,810,0
BALT - YACHT K. A. I B. KOZŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA15 700 626,8714 370 281,1719 883 991,352 810 585,1717,919,614,18,5
CENTROMOST-STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 094 000,003 472 000,0015 444 000,18-10 188 000,00-112,0-293,4-66,061,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.