Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję sprzętu transportowego, takiego jak:
    • statki i łodzie,
    • lokomotywy kolejowe i tabor szynowy,
    • statki powietrzne i statki kosmiczne,
  • produkcję części do ww. sprzętu transportowego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 729 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 764
31 marca 20102 692
30 czerwca 20102 713
30 września 20102 721
31 grudnia 20102 738
31 marca 20112 775
30 czerwca 20112 729
30 września 20112 718
31 grudnia 20112 670
31 marca 20122 622
30 czerwca 20122 666
30 września 20122 668
31 grudnia 20122 655
31 marca 20132 622
30 czerwca 20132 631
30 września 20132 656
31 grudnia 20132 633
31 marca 20142 675
30 czerwca 20142 729
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (33,7% ogółu), zachodniopomorskie (13,9% ogółu) oraz mazowieckie (13,5% ogółu).

pomorskie91933,7%
zachodniopomorskie37913,9%
mazowieckie36813,5%
śląskie28710,5%
wielkopolskie1445,3%
warmińsko-mazurskie963,5%
kujawsko-pomorskie943,4%
łódzkie893,3%
dolnośląskie702,6%
małopolskie692,5%
podkarpackie652,4%
podlaskie421,5%
lubelskie401,5%
lubuskie281,0%
opolskie271,0%
świętokrzyskie120,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 82466,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością54019,8%
spółki cywilne2519,2%
spółki jawne461,7%
spółki akcyjne351,3%
spółki komandytowe160,6%
spółdzielnie60,2%
spółki komandytowo-akcyjne60,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,2% podmiotów), własność zagraniczna (4,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 37987,2%
własność zagraniczna1314,8%
własność prywatna krajowa pozostała1033,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych321,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej301,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej281,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,1%
pozostałe60,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,9% podmiotów) i od 10 do 49 (7,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 42788,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2017,4%
od 50 do 249 zatrudnionych702,6%
powyżej 250 zatrudnionych311,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (2,5 mld zł) oraz produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (2,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30)9 086 493 806,732 750 654 028,048 019 485 854,54181 023 328,002,06,62,369,7
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.2)2 890 442 796,39681 310 364,192 520 861 298,9352 436 617,681,87,72,176,4
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.3)2 798 507 499,40852 622 545,752 316 669 622,5160 222 536,122,27,12,669,5
Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1)2 023 210 185,16816 462 355,631 446 425 653,3652 789 887,292,66,53,759,7
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.4)803 926 561,05135 742 859,181 044 337 007,4011 927 241,191,58,81,183,1
Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 30.9)570 406 764,73264 515 903,29691 192 272,343 647 045,720,61,40,553,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 60 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA (836,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA971 076 183,32196 400 232,031 092 814 843,2760 400 262,046,230,85,579,8
POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA951 853 994,40232 426 239,851 018 951 490,4287 176 614,539,237,58,675,6
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA844 123 774,57319 584 992,35836 829 184,1451 395 995,286,116,16,162,1
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA349 852 478,2549 154 940,66763 613 714,1324 822 197,187,150,53,386,0
POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ659 469 279,70136 159 560,62456 463 012,8123 444 834,173,617,25,179,4
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA486 932 289,2665 044 461,09397 814 068,23-25 945 859,61-5,3-39,9-6,586,6
ALSTOM KONSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (*)551 298 000,00738 000,18351 260 000,00-19 722 000,00-3,6-1 000,0-5,699,9
Grupa Kapitałowa WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA558 090 861,97-72 927 369,18344 703 069,45-71 796 418,95-12,998,5-20,8100,0
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA520 856 546,47-64 338 524,05329 306 465,31-53 741 066,71-10,383,5-16,3100,0
ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA454 074 082,8086 587 918,52280 723 293,27-12 894 955,02-2,8-14,9-4,680,9
AVIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ188 907 719,5187 802 906,12240 441 586,5635 029 905,8618,539,914,653,5
CRIST SPÓŁKA AKCYJNA587 532 703,7388 819 206,08236 478 005,8312 627 850,282,214,25,384,9
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ230 158 427,82150 303 082,48236 107 249,1539 795 592,3017,326,516,934,7
WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA AKCYJNA (*)154 846 048,3095 547 207,57235 952 383,562 559 745,151,72,71,138,3
Grupa Kapitałowa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA198 029 704,18107 978 490,89225 605 176,0311 672 482,905,910,85,245,5
REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA184 646 165,67103 292 879,37210 241 882,8211 441 085,306,211,15,444,1
Grupa Kapitałowa AXTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ429 754 748,37-98 186 276,12210 217 866,28-31 321 200,34-7,331,9-14,9100,0
GOODRICH KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 510 579,31102 068 084,74161 185 959,109 392 936,647,49,25,820,0
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)188 068 618,3985 665 701,02158 006 727,632 146 345,951,12,51,454,5
OSTRÓDA YACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)123 598 813,6942 528 653,65148 120 581,6411 066 267,599,026,07,565,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.