Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (124,9 mln zł) oraz ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (32,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 997 600,00-42 020 699,85124 914 700,00-37 138 600,00-13,088,4-29,7100,0
ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 977 400,3824 333 000,0032 167 100,008 479 300,0028,334,926,418,8
DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI11 386 999,932 391 992,1311 819 128,42-14 814 494,10-130,1-619,3-125,379,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HODOWLI RYB SŁODKOWODNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI9 745 849,984 307 738,355 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.