Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych na oceanach, w wodach przybrzeżnych i śródlądowych dla celów konsumpcyjnych lub innych, dokonywane ręcznie lub przy pomocy sprzętu do połowów, takiego jak siatki, liny i nieruchome pułapki. Połowy mogą być prowadzone wzdłuż wybrzeży (np. zbieranie mięczaków takich jak małże i ostrygi) lub przez zarzucanie sieci przy brzegu lub z czółen domowej roboty lub częściej z wykorzystaniem łodzi dostępnych w handlu, w wodach przybrzeżnych i z dala od brzegu,
  • działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach morskich i śródlądowych oraz chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów wodnych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 325 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 360
31 marca 20101 398
30 czerwca 20101 396
30 września 20101 396
31 grudnia 20101 368
31 marca 20111 376
30 czerwca 20111 376
30 września 20111 364
31 grudnia 20111 307
31 marca 20121 295
30 czerwca 20121 310
30 września 20121 306
31 grudnia 20121 268
31 marca 20131 301
30 czerwca 20131 313
30 września 20131 309
31 grudnia 20131 284
31 marca 20141 314
30 czerwca 20141 325
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (44,6% ogółu), zachodniopomorskie (42,8% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (6,6% ogółu).

pomorskie59144,6%
zachodniopomorskie56742,8%
warmińsko-mazurskie886,6%
mazowieckie181,4%
kujawsko-pomorskie141,1%
wielkopolskie110,8%
podlaskie90,7%
śląskie80,6%
lubelskie40,3%
opolskie30,2%
małopolskie30,2%
dolnośląskie30,2%
łódzkie30,2%
lubuskie10,1%
świętokrzyskie10,1%
podkarpackie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,5% podmiotów), spółki cywilne (18,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 00175,5%
spółki cywilne24018,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością665,0%
spółki jawne80,6%
spółdzielnie60,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
stowarzyszenia10,1%
spółki komandytowe10,1%
spółki akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 26095,1%
własność prywatna krajowa pozostała403,0%
własność zagraniczna141,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 28096,6%
od 10 do 49 zatrudnionych443,3%
od 50 do 249 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rybołówstwo (PKD 03.1)326 361 999,93-15 295 707,87168 900 928,42-43 473 794,58-13,3284,2-25,7104,7
Rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11)326 361 999,93-15 295 707,87168 900 928,42-43 473 794,58-13,3284,2-25,7104,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (124,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ATLANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 997 600,00-42 020 699,85124 914 700,00-37 138 600,00-13,088,4-29,7100,0
ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 977 400,3824 333 000,0032 167 100,008 479 300,0028,334,926,418,8
DALEKOMORSKA KOMPANIA POŁOWOWA DALMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI11 386 999,932 391 992,1311 819 128,42-14 814 494,10-130,1-619,3-125,379,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.