Podsumowanie

Grupa ta obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost  produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami).

Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli. Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 576 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009558
31 marca 2010566
30 czerwca 2010573
30 września 2010584
31 grudnia 2010580
31 marca 2011580
30 czerwca 2011572
30 września 2011575
31 grudnia 2011575
31 marca 2012578
30 czerwca 2012591
30 września 2012588
31 grudnia 2012582
31 marca 2013582
30 czerwca 2013583
30 września 2013584
31 grudnia 2013584
31 marca 2014578
30 czerwca 2014576
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (13,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz zachodniopomorskie (9,4% ogółu).

pomorskie7913,7%
śląskie6110,6%
zachodniopomorskie549,4%
wielkopolskie508,7%
mazowieckie468,0%
małopolskie457,8%
łódzkie447,6%
warmińsko-mazurskie376,4%
dolnośląskie315,4%
lubelskie274,7%
podkarpackie223,8%
lubuskie213,6%
kujawsko-pomorskie183,1%
opolskie173,0%
świętokrzyskie142,4%
podlaskie101,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (65,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza37965,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12221,2%
spółki cywilne5910,2%
spółki jawne61,0%
spółki akcyjne40,7%
stowarzyszenia20,3%
spółdzielnie20,3%
państwowe jednostki organizacyjne20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych51188,7%
własność prywatna krajowa pozostała376,4%
własność zagraniczna81,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność skarbu państwa30,5%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,3% podmiotów) i od 10 do 49 (8,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych52691,3%
od 10 do 49 zatrudnionych468,0%
od 50 do 249 zatrudnionych30,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2)9 745 849,984 307 737,885 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22)9 745 849,984 307 737,885 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HODOWLI RYB SŁODKOWODNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (5,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HODOWLI RYB SŁODKOWODNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI9 745 849,984 307 738,355 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.