Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74 06988,9%
własność prywatna krajowa pozostała6 7478,1%
własność zagraniczna8021,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5640,7%
własność skarbu państwa4670,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1880,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1330,2%
własność państwowych osób prawnych470,1%
własność samorządowa460,1%
pozostałe460,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność samorządowa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (29,5% największych podmiotów), własność państwowych osób prawnych (19,2% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (13,7% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4329,5%
własność państwowych osób prawnych2819,2%
własność skarbu państwa2013,7%
własność prywatna krajowa pozostała2013,7%
własność zagraniczna1611,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej53,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych53,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej21,4%
pozostałe21,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność skarbu państwa (79,2% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (5,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (4,9% sumy kapitałów własnych).

własność skarbu państwa14 748 751 787,01 zł79,2%
własność państwowych osób prawnych1 089 186 553,53 zł5,8%
własność krajowych osób fizycznych909 463 512,14 zł4,9%
własność prywatna krajowa pozostała791 369 286,97 zł4,2%
własność zagraniczna500 601 641,72 zł2,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191 549 660,90 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej145 142 233,80 zł0,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych87 288 995,92 zł0,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych84 308 018,26 zł0,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej34 150 442,35 zł0,2%
pozostałe49 867 744 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.