Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,1% ogółu), mazowieckie (13,0% ogółu) oraz zachodniopomorskie (6,8% ogółu).

wielkopolskie13 41816,1%
mazowieckie10 82913,0%
zachodniopomorskie5 6966,8%
dolnośląskie5 4196,5%
małopolskie5 2656,3%
warmińsko-mazurskie5 0706,1%
śląskie4 8555,8%
pomorskie4 7665,7%
kujawsko-pomorskie4 7565,7%
łódzkie4 2765,1%
lubelskie3 9714,8%
podlaskie3 5374,2%
opolskie3 3564,0%
lubuskie3 3294,0%
podkarpackie3 1073,7%
świętokrzyskie1 6962,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
podkarpackie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (30,1% ogółu), mazowieckie (10,3% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (9,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 146 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie4430,1%
mazowieckie1510,3%
kujawsko-pomorskie149,6%
dolnośląskie128,2%
zachodniopomorskie128,2%
warmińsko-mazurskie106,8%
łódzkie85,5%
małopolskie85,5%
pomorskie64,1%
śląskie53,4%
opolskie42,7%
lubuskie42,7%
lubelskie21,4%
podkarpackie21,4%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.