Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie22 61722,9%
śląskie10 36910,5%
wielkopolskie10 18510,3%
małopolskie8 4938,6%
dolnośląskie7 8027,9%
zachodniopomorskie6 0426,1%
pomorskie6 0326,1%
łódzkie4 8544,9%
kujawsko-pomorskie4 7304,8%
podkarpackie3 2823,3%
lubelskie3 1843,2%
warmińsko-mazurskie2 7242,8%
lubuskie2 2852,3%
opolskie2 2652,3%
podlaskie1 8941,9%
świętokrzyskie1 8281,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (39,7% ogółu), śląskie (14,2% ogółu) oraz dolnośląskie (8,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 232 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie9239,7%
śląskie3314,2%
dolnośląskie208,6%
łódzkie166,9%
wielkopolskie135,6%
małopolskie125,2%
pomorskie114,7%
kujawsko-pomorskie104,3%
zachodniopomorskie62,6%
opolskie62,6%
lubelskie31,3%
świętokrzyskie31,3%
podkarpackie31,3%
lubuskie20,9%
warmińsko-mazurskie10,4%
podlaskie10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.