Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność usługową związaną z bezpieczeństwem, taką jak: działalność dochodzeniową i detektywistyczną,
  • działalność usługową związaną z ochroną i patrolowaniem,
  • działalność ochroniarską związaną z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy,
  • działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą działalnością.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 423 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 830
31 marca 20104 910
30 czerwca 20105 001
30 września 20105 072
31 grudnia 20105 128
31 marca 20115 174
30 czerwca 20115 103
30 września 20115 130
31 grudnia 20115 145
31 marca 20125 116
30 czerwca 20125 117
30 września 20125 143
31 grudnia 20125 164
31 marca 20135 182
30 czerwca 20135 222
30 września 20135 299
31 grudnia 20135 344
31 marca 20145 385
30 czerwca 20145 423
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,3% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 53228,3%
śląskie67812,5%
wielkopolskie4899,0%
małopolskie3867,1%
pomorskie3746,9%
dolnośląskie3656,7%
łódzkie3376,2%
zachodniopomorskie2424,5%
kujawsko-pomorskie1863,4%
lubelskie1843,4%
świętokrzyskie1172,2%
warmińsko-mazurskie1152,1%
podkarpackie1122,1%
lubuskie1112,0%
podlaskie1021,9%
opolskie931,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 89053,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 52128,0%
spółki cywilne67012,4%
spółki jawne2234,1%
spółki komandytowe621,1%
spółdzielnie300,6%
spółki akcyjne200,4%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 77588,1%
własność prywatna krajowa pozostała4828,9%
własność zagraniczna480,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych390,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,2%
własność samorządowa40,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,2% podmiotów) i od 10 do 49 (13,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 29679,2%
od 10 do 49 zatrudnionych70913,1%
od 50 do 249 zatrudnionych3015,6%
powyżej 250 zatrudnionych1172,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (2,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)1 449 648 944,48670 341 903,443 148 530 444,77-165 197 818,51-11,4-24,6-5,353,8
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.1)1 289 810 272,16629 563 182,712 468 471 952,65-175 109 087,73-13,6-27,8-7,151,2
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)159 838 672,3240 778 720,73680 058 492,129 911 269,226,224,31,574,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 52 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (422,4 mln zł), IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (288,4 mln zł) oraz AGENCJA "SOLID SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (255,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA375 935 502,39163 465 413,00422 411 981,007 245 616,001,94,41,756,5
IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 823 000,0077 141 000,00288 353 000,2920 466 000,0015,426,57,141,9
AGENCJA "SOLID SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 258 524,13-1 627 518,53255 492 021,03524 528,741,9-32,20,2100,0
GRUPA SOLID SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 905 349,98-654 009,90245 968 847,99467 780,971,6-71,50,2100,0
KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA300 966 035,16163 860 568,94225 622 215,1110 853 574,963,66,64,845,6
Grupa Kapitałowa SECURITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 311 168,5922 044 415,82170 043 479,983 310 823,844,215,02,072,2
KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 708 497,8433 939 831,09136 761 351,717 706 291,0012,122,75,646,7
IMPEL SECURITY PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 713 000,1818 213 000,00119 255 000,008 428 000,0024,346,37,147,5
EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 669 311,6215 638 040,51114 777 604,071 986 012,095,712,71,754,9
KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 873 598,412 957 956,44113 732 597,641 915 286,208,064,81,787,6
G4S SECURE SOLUTIONS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 136 800,008 746 800,0094 837 800,3927 200,000,10,30,060,5
AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA KALIŃSKA M.B., KALIŃSKI R. MICHALSKI J.19 525 829,438 434 927,5992 272 272,506 432 227,5932,976,37,056,8
Grupa Kapitałowa ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 353 403,5756 164 534,5090 371 041,712 787 997,603,75,03,125,5
SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 812 220,372 862 945,4277 818 313,671 689 668,076,359,02,289,3
KONSALNET MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 415 349,69970 880,2577 018 279,72-90 745,44-0,3-9,4-0,196,5
SECURITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 246 622,4813 145 388,3576 492 342,062 480 102,276,318,93,266,5
ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 859 520,3851 970 698,4772 239 456,802 378 412,663,44,63,325,6
OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 684 840,401 508 477,7971 750 295,42-1 913 154,93-13,0-126,8-2,789,7
BRINK'S C.L. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 838 155,8717 052 603,5867 320 579,2289 936,950,40,50,121,9
KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 083 739,605 818 369,3264 959 488,10396 477,011,76,80,674,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.