Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 89053,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 52128,0%
spółki cywilne67012,4%
spółki jawne2234,1%
spółki komandytowe621,1%
spółdzielnie300,6%
spółki akcyjne200,4%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (71,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (15,4% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3771,2%
spółki akcyjne815,4%
spółki jawne35,8%
spółki komandytowo-akcyjne11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.