Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,3% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 53228,3%
śląskie67812,5%
wielkopolskie4899,0%
małopolskie3867,1%
pomorskie3746,9%
dolnośląskie3656,7%
łódzkie3376,2%
zachodniopomorskie2424,5%
kujawsko-pomorskie1863,4%
lubelskie1843,4%
świętokrzyskie1172,2%
warmińsko-mazurskie1152,1%
podkarpackie1122,1%
lubuskie1112,0%
podlaskie1021,9%
opolskie931,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,4% ogółu), śląskie (19,2% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 52 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2140,4%
śląskie1019,2%
dolnośląskie47,7%
kujawsko-pomorskie35,8%
małopolskie35,8%
podkarpackie23,8%
opolskie23,8%
łódzkie23,8%
świętokrzyskie11,9%
wielkopolskie11,9%
podlaskie11,9%
zachodniopomorskie11,9%
warmińsko-mazurskie11,9%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.