Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych91 17392,5%
własność prywatna krajowa pozostała2 9913,0%
własność zagraniczna2 6752,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4360,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2840,3%
własność samorządowa880,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,0%
własność państwowych osób prawnych230,0%
pozostałe550,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (30,2% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (26,3% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (22,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7030,2%
własność prywatna krajowa pozostała6126,3%
własność zagraniczna5222,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej135,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej93,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych52,2%
własność samorządowa41,7%
własność państwowych osób prawnych41,7%
własność skarbu państwa20,9%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa20,9%
pozostałe73,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (30,5% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (20,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (12,9% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała3 558 632 851,83 zł30,5%
własność zagraniczna2 356 781 736,44 zł20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 504 512 029,09 zł12,9%
własność krajowych osób fizycznych1 175 085 676,65 zł10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 070 584 915,24 zł9,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa903 382 684,67 zł7,7%
własność państwowych osób prawnych498 441 046,85 zł4,3%
własność samorządowa157 538 993,16 zł1,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych149 949 785,17 zł1,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102 425 000,00 zł0,9%
pozostałe197 974 645 zł1,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.