Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,
  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,
  • działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
  • działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 494 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 498
31 marca 201010 834
30 czerwca 201011 336
30 września 201011 399
31 grudnia 201011 095
31 marca 201111 228
30 czerwca 201111 623
30 września 201111 432
31 grudnia 201110 979
31 marca 201211 053
30 czerwca 201211 552
30 września 201211 359
31 grudnia 201210 946
31 marca 201311 012
30 czerwca 201311 511
30 września 201311 375
31 grudnia 201310 849
31 marca 201410 988
30 czerwca 201411 494
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), małopolskie (15,7% ogółu) oraz śląskie (13,0% ogółu).

mazowieckie2 59022,5%
małopolskie1 80215,7%
śląskie1 48913,0%
dolnośląskie9558,3%
wielkopolskie8367,3%
pomorskie7176,2%
zachodniopomorskie5344,6%
łódzkie4644,0%
warmińsko-mazurskie3483,0%
kujawsko-pomorskie3262,8%
lubelskie3162,7%
podkarpackie2982,6%
podlaskie2552,2%
opolskie2252,0%
lubuskie1911,7%
świętokrzyskie1481,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 82968,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 88816,4%
spółki cywilne1 45512,7%
spółki jawne1311,1%
spółki komandytowe440,4%
stowarzyszenia380,3%
spółki akcyjne360,3%
spółdzielnie220,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,2%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
pozostałe210,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 26689,3%
własność prywatna krajowa pozostała5264,6%
własność zagraniczna3773,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej970,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych900,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej500,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,4%
własność samorządowa180,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych60,1%
własność państwowych osób prawnych50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11 22197,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2482,2%
od 50 do 249 zatrudnionych190,2%
powyżej 250 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (2,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79)737 559 116,74408 211 427,032 308 307 873,5134 799 021,224,78,51,544,7
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1)669 540 116,74357 327 427,032 220 500 873,5129 246 021,224,48,21,346,6
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)68 019 000,0050 884 000,0087 807 000,005 553 000,008,210,96,325,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (914,0 mln zł), NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (506,2 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (318,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 012 500,1619 737 800,00914 034 800,005 875 600,004,729,80,684,2
NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)85 156 344,4937 049 341,76506 224 549,594 409 244,445,211,90,956,5
Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA87 449 000,0036 685 000,00318 786 000,333 463 000,004,09,41,158,1
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA75 527 000,0040 297 000,00309 068 000,004 635 000,186,111,51,546,7
WECO-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 043 000,006 730 000,00152 085 000,001 053 000,095,515,70,764,7
Grupa Kapitałowa NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA80 080 000,0056 567 000,00131 760 000,188 412 000,0010,514,96,429,4
NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA68 019 000,0050 884 000,0087 807 000,005 553 000,188,210,96,325,2
BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 900 792,2512 732 342,4058 896 105,952 522 092,4613,319,84,332,6
KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE "NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 158 133,2362 640 107,3142 842 507,223 450 846,344,95,58,110,7
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA115 491 000,00102 425 000,0039 463 000,002 412 000,092,12,46,111,3
Grupa Kapitałowa INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA116 227 000,00103 161 000,0039 432 000,213 148 000,002,73,18,011,2
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 072 001,9130 561 351,7137 177 371,0576 090,880,20,30,215,3
HOGG ROBINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 989 026,915 426 273,5536 827 492,14932 167,166,217,22,563,8
GRUPA TRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANYTOWO-AKCYJNA22 017 916,512 324 743,6031 857 680,262 269 223,6710,397,67,189,4
FURNEL TRAVEL INTERNATIONALSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 745 266,058 189 388,2530 325 321,711 391 788,5211,917,04,630,3
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 466 314,222 108 020,6519 290 557,25129 969,562,96,20,752,8
CARLSON WAGONLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 547 064,622 315 267,4117 477 213,461 000 270,095,443,25,787,5
TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA9 938 000,004 187 000,0016 850 000,20-2 838 000,00-28,6-67,8-16,857,9
TIGA SPÓŁKA AKCYJNA41 919 394,7920 234 630,096 961 002,061 950 490,574,79,628,051,7
PKS-TOUR SPÓŁKA AKCYJNA556 363,33369 161,001 120 274,32-23 762,15-4,3-6,4-2,133,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.