Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 961 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 907
31 marca 20107 204
30 czerwca 20107 475
30 września 20107 587
31 grudnia 20107 607
31 marca 20117 722
30 czerwca 20117 920
30 września 20117 857
31 grudnia 20117 777
31 marca 20127 838
30 czerwca 20128 017
30 września 20127 917
31 grudnia 20127 801
31 marca 20137 837
30 czerwca 20138 005
30 września 20137 931
31 grudnia 20137 782
31 marca 20147 840
30 czerwca 20147 961
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), śląskie (15,4% ogółu) oraz małopolskie (12,2% ogółu).

mazowieckie1 66020,9%
śląskie1 22915,4%
małopolskie97512,2%
dolnośląskie6608,3%
wielkopolskie6448,1%
pomorskie4776,0%
zachodniopomorskie3794,8%
łódzkie3544,4%
kujawsko-pomorskie2473,1%
lubelskie2342,9%
warmińsko-mazurskie2282,9%
podkarpackie2262,8%
podlaskie2152,7%
opolskie1782,2%
lubuskie1471,8%
świętokrzyskie1081,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 09964,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 46318,4%
spółki cywilne1 15514,5%
spółki jawne1211,5%
spółki komandytowe370,5%
spółki akcyjne280,4%
spółdzielnie200,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,2%
stowarzyszenia90,1%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 12389,5%
własność prywatna krajowa pozostała3414,3%
własność zagraniczna2543,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej750,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych720,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej400,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,5%
własność samorządowa60,1%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 74497,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1982,5%
od 50 do 249 zatrudnionych140,2%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność organizatorów turystyki (1,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1)669 540 116,74357 327 427,032 220 500 873,5129 246 021,224,48,21,346,6
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12)555 342 345,12313 406 656,861 678 828 836,1426 698 269,164,88,51,643,6
Działalność agentów i pośredników turystycznych (PKD 79.11)114 197 771,6243 920 770,17541 672 037,372 547 752,062,25,80,561,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (914,0 mln zł), NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (506,2 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (318,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 012 500,1619 737 800,00914 034 800,005 875 600,004,729,80,684,2
NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)85 156 344,4937 049 341,76506 224 549,594 409 244,445,211,90,956,5
Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA87 449 000,0036 685 000,00318 786 000,333 463 000,004,09,41,158,1
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA75 527 000,0040 297 000,00309 068 000,004 635 000,186,111,51,546,7
WECO-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 043 000,006 730 000,00152 085 000,001 053 000,095,515,70,764,7
BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 900 792,2512 732 342,4058 896 105,952 522 092,4613,319,84,332,6
KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE "NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 158 133,2362 640 107,3142 842 507,223 450 846,344,95,58,110,7
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA115 491 000,00102 425 000,0039 463 000,002 412 000,092,12,46,111,3
Grupa Kapitałowa INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA116 227 000,00103 161 000,0039 432 000,213 148 000,002,73,18,011,2
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 072 001,9130 561 351,7137 177 371,0576 090,880,20,30,215,3
HOGG ROBINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 989 026,915 426 273,5536 827 492,14932 167,166,217,22,563,8
GRUPA TRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANYTOWO-AKCYJNA22 017 916,512 324 743,6031 857 680,262 269 223,6710,397,67,189,4
FURNEL TRAVEL INTERNATIONALSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 745 266,058 189 388,2530 325 321,711 391 788,5211,917,04,630,3
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 466 314,222 108 020,6519 290 557,25129 969,562,96,20,752,8
CARLSON WAGONLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 547 064,622 315 267,4117 477 213,461 000 270,095,443,25,787,5
TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA9 938 000,004 187 000,0016 850 000,20-2 838 000,00-28,6-67,8-16,857,9
TIGA SPÓŁKA AKCYJNA41 919 394,7920 234 630,096 961 002,061 950 490,574,79,628,051,7
PKS-TOUR SPÓŁKA AKCYJNA556 363,33369 161,001 120 274,32-23 762,15-4,3-6,4-2,133,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.