Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 114 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 630
31 marca 20103 752
30 czerwca 20103 899
30 września 20103 920
31 grudnia 20103 898
31 marca 20113 950
30 czerwca 20114 044
30 września 20114 020
31 grudnia 20113 962
31 marca 20124 012
30 czerwca 20124 107
30 września 20124 042
31 grudnia 20124 003
31 marca 20134 027
30 czerwca 20134 119
30 września 20134 053
31 grudnia 20133 969
31 marca 20144 025
30 czerwca 20144 114
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (12,2% ogółu).

mazowieckie92422,5%
małopolskie52912,9%
śląskie50212,2%
dolnośląskie3237,9%
wielkopolskie3147,6%
pomorskie2185,3%
zachodniopomorskie2175,3%
łódzkie1934,7%
lubelskie1523,7%
podlaskie1313,2%
warmińsko-mazurskie1303,2%
kujawsko-pomorskie1263,1%
podkarpackie1263,1%
opolskie922,2%
lubuskie771,9%
świętokrzyskie601,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 50760,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością90922,1%
spółki cywilne53513,0%
spółki jawne822,0%
spółki komandytowe220,5%
spółki akcyjne200,5%
spółdzielnie170,4%
stowarzyszenia80,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,2%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 59587,4%
własność prywatna krajowa pozostała2125,2%
własność zagraniczna1413,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych521,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej491,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,6%
własność samorządowa60,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 96496,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1363,3%
od 50 do 249 zatrudnionych100,2%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12)555 342 345,12313 406 656,861 678 828 836,1426 698 269,164,88,51,643,6
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)555 342 345,12313 406 656,861 678 828 836,1426 698 269,164,88,51,643,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (914,0 mln zł), Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (318,8 mln zł) oraz RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (309,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 012 500,1619 737 800,00914 034 800,005 875 600,004,729,80,684,2
Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA87 449 000,0036 685 000,00318 786 000,333 463 000,004,09,41,158,1
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA75 527 000,0040 297 000,00309 068 000,004 635 000,186,111,51,546,7
WECO-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 043 000,006 730 000,00152 085 000,001 053 000,095,515,70,764,7
BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 900 792,2512 732 342,4058 896 105,952 522 092,4613,319,84,332,6
KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE "NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 158 133,2362 640 107,3142 842 507,223 450 846,344,95,58,110,7
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA115 491 000,00102 425 000,0039 463 000,002 412 000,092,12,46,111,3
Grupa Kapitałowa INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA116 227 000,00103 161 000,0039 432 000,213 148 000,002,73,18,011,2
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 072 001,9130 561 351,7137 177 371,0576 090,880,20,30,215,3
HOGG ROBINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 989 026,915 426 273,5536 827 492,14932 167,166,217,22,563,8
GRUPA TRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANYTOWO-AKCYJNA22 017 916,512 324 743,6031 857 680,262 269 223,6710,397,67,189,4
FURNEL TRAVEL INTERNATIONALSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 745 266,058 189 388,2530 325 321,711 391 788,5211,917,04,630,3
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 466 314,222 108 020,6519 290 557,25129 969,562,96,20,752,8
TIGA SPÓŁKA AKCYJNA41 919 394,7920 234 630,096 961 002,061 950 490,574,79,628,051,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.