Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 82968,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 88816,4%
spółki cywilne1 45512,7%
spółki jawne1311,1%
spółki komandytowe440,4%
stowarzyszenia380,3%
spółki akcyjne360,3%
spółdzielnie220,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,2%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
pozostałe210,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
stowarzyszenia
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością952,9%
spółki akcyjne741,2%
spółki komandytowo-akcyjne15,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.