Podsumowanie

Dział ten obejmuje działalności związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy / agencji zatrudnienia.

Dział ten obejmuje także działalności w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta oraz dostarczania innych pracowników.

Dział ten obejmuje:

  • wyszukiwanie i kierowanie do pracy personelu kierowniczego,
  • działalność agencji zajmujących się obsadą ról teatralnych.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności agentów występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 146 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 681
31 marca 20103 724
30 czerwca 20103 808
30 września 20103 925
31 grudnia 20104 029
31 marca 20114 129
30 czerwca 20114 224
30 września 20114 268
31 grudnia 20114 326
31 marca 20124 400
30 czerwca 20124 474
30 września 20124 596
31 grudnia 20124 713
31 marca 20134 795
30 czerwca 20134 869
30 września 20134 967
31 grudnia 20135 030
31 marca 20145 120
30 czerwca 20145 146
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,9% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie1 43527,9%
śląskie57811,2%
dolnośląskie4959,6%
wielkopolskie4809,3%
małopolskie3857,5%
pomorskie3436,7%
zachodniopomorskie2544,9%
opolskie2514,9%
łódzkie2294,5%
kujawsko-pomorskie1733,4%
lubuskie1362,6%
podkarpackie1102,1%
lubelskie901,7%
warmińsko-mazurskie761,5%
świętokrzyskie651,3%
podlaskie460,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 43747,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 01739,2%
spółki cywilne3476,7%
spółki komandytowe1472,9%
spółki jawne661,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych641,2%
spółki komandytowo-akcyjne210,4%
spółdzielnie170,3%
spółki akcyjne150,3%
państwowe jednostki organizacyjne60,1%
pozostałe90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (71,5% podmiotów), własność zagraniczna (14,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 67971,5%
własność zagraniczna73814,3%
własność prywatna krajowa pozostała3236,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1452,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1062,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej871,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej531,0%
własność skarbu państwa60,1%
własność samorządowa40,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,1% podmiotów) i od 10 do 49 (8,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 53488,1%
od 10 do 49 zatrudnionych4588,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1212,4%
powyżej 250 zatrudnionych330,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agencji pracy tymczasowej (1,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)783 767 403,69238 974 743,402 141 362 079,5551 689 741,536,621,62,469,5
Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2)479 908 771,07132 938 717,781 281 871 754,449 750 040,812,07,30,872,3
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)179 375 062,6765 003 523,78518 206 918,6929 251 994,7916,345,05,663,8
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)124 483 569,9541 032 501,84341 283 406,4212 687 705,9310,230,93,767,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (499,1 mln zł), RANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (394,2 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (292,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA249 641 202,852 114 266,00499 067 087,3616 036 796,896,4758,53,299,2
RANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 443 570,8512 461 600,09394 227 464,96-2 104 778,40-2,2-16,9-0,586,9
Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 661 535,76-7 892 177,13292 731 115,2712 758 162,4420,4-161,74,4100,0
Grupa Kapitałowa ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 550 300,0032 623 800,24282 527 700,004 866 700,005,914,91,760,5
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA205 825 165,9378 789 868,89282 401 285,8112 904 418,296,316,44,661,7
MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 940 057,84-10 167 117,15256 745 851,4411 144 282,0720,7-109,64,3100,0
ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 162 200,0029 752 700,32213 752 100,002 404 100,003,68,11,155,7
START PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 752 000,001 437 000,00135 709 000,00-1 831 999,86-5,3-127,5-1,495,9
LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 582 327,234 739 475,29108 794 510,121 065 613,144,222,51,081,5
TRP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI25 519 171,315 779 794,7194 336 054,303 165 817,7012,454,83,477,4
Grupa Kapitałowa MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 143 034,6856 472 608,8094 219 524,773 329 039,805,05,93,515,9
TRENKWALDER & PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 128 631,40-2 348 504,5591 114 903,73146 019,820,7-6,20,2100,0
ADECCO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 534 700,0011 187 300,2186 152 600,002 176 100,008,519,52,556,2
NEUCA-LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 804 460,033 719 292,8559 997 152,472 745 340,3217,473,84,676,5
KAMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 544 899,2415 244 562,3954 746 608,572 530 071,4311,716,64,629,2
GI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 309 999,21-1 522 707,7551 269 486,62-2 991 639,16-26,5196,5-5,8100,0
MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 011 896,0841 643 315,6239 542 220,112 914 237,156,37,07,49,5
SANPRO JOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 270 000,001 492 000,0039 200 000,141 077 000,006,672,22,890,8
Grupa Kapitałowa PRIMATEX SPÓŁKA AKCYJNA43 991 914,4536 728 904,3438 646 329,371 901 829,224,35,24,916,5
APC INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 631 409,04116 358,2735 154 166,35333 913,2612,7287,01,095,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.