Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie,
  • pomocniczą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Jednostki sklasyfikowane w tym dziale nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 26 562 aktywne podmioty działające w tej branży, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 616
31 marca 201020 852
30 czerwca 201021 080
30 września 201021 420
31 grudnia 201021 740
31 marca 201121 750
30 czerwca 201121 700
30 września 201121 592
31 grudnia 201121 638
31 marca 201221 768
30 czerwca 201221 935
30 września 201222 284
31 grudnia 201222 670
31 marca 201323 162
30 czerwca 201323 574
30 września 201324 299
31 grudnia 201325 441
31 marca 201426 158
30 czerwca 201426 562
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

mazowieckie6 94226,1%
wielkopolskie2 93111,0%
śląskie2 4479,2%
dolnośląskie2 0317,6%
kujawsko-pomorskie1 7836,7%
małopolskie1 7516,6%
zachodniopomorskie1 4965,6%
pomorskie1 4875,6%
łódzkie1 1974,5%
podkarpackie1 1924,5%
lubelskie8443,2%
warmińsko-mazurskie5922,2%
lubuskie5472,1%
podlaskie4501,7%
świętokrzyskie4451,7%
opolskie4271,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 85882,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 4389,2%
spółki cywilne1 8477,0%
spółki komandytowe1160,4%
spółki jawne1150,4%
spółki komandytowo-akcyjne680,3%
spółki akcyjne540,2%
spółdzielnie220,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,1%
stowarzyszenia90,0%
pozostałe170,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,9% podmiotów), własność zagraniczna (3,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 66792,9%
własność zagraniczna1 0073,8%
własność prywatna krajowa pozostała5242,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1170,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej780,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej630,2%
własność samorządowa100,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 99697,9%
od 10 do 49 zatrudnionych4681,8%
od 50 do 249 zatrudnionych840,3%
powyżej 250 zatrudnionych140,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)4 560 320 486,172 508 896 531,097 624 193 300,59287 854 408,266,311,53,845,0
Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)2 932 100 939,491 432 815 932,426 512 124 554,22150 441 556,775,110,52,351,1
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2)773 646 969,82351 235 947,04874 877 762,21120 689 532,0715,634,413,854,6
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)832 222 839,46711 572 841,92191 529 168,238 876 170,881,11,34,614,5
Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 49 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,1 mld zł), SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (529,1 mln zł) oraz CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (276,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 017 384 160,2275 815 691,965 124 036 431,5421 589 032,782,128,50,492,6
SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 261 908,00102 976 180,00529 106 274,3629 211 713,0013,528,45,552,4
CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 201 700,19164 459 400,00276 440 900,0067 971 200,0032,841,324,620,6
ORANGE CUSTOMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 845 000,0023 739 000,24192 473 000,0024 363 000,0013,3102,612,787,0
Grupa Kapitałowa KRUK SPÓŁKA AKCYJNA317 553 000,00132 014 000,00164 281 000,0036 119 000,2011,427,422,058,4
BERTELSMANN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 191 500,3446 049 900,00161 087 600,007 325 000,003,715,94,676,8
BERLNI-CHEMIE/MENARINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ54 317 041,0040 592 942,00133 362 458,007 650 594,3614,118,95,725,3
Grupa Kapitałowa MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ561 313 281,60483 273 911,01117 164 909,804 216 008,000,80,93,613,9
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ526 191 327,35483 354 297,57114 112 159,374 341 565,520,80,93,88,1
INTERNATIONAL PAPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 242 493,5069 771 461,11107 412 689,5917 042 474,3121,824,415,910,8
Grupa Kapitałowa ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA98 582 000,0040 172 000,14100 438 000,005 709 000,005,814,25,759,3
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA215 581 000,0067 388 000,3265 287 000,004 274 000,002,06,36,668,7
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 911 511,7964 230 229,2764 437 733,3822 655 797,1422,735,335,235,7
Grupa Kapitałowa ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 063 860,0023 464 550,0059 420 560,008 043 620,2327,734,313,519,3
ISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ49 528 800,0028 399 400,0058 241 700,006 645 300,2413,423,411,442,7
MELLON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 761 840,003 867 910,0054 602 740,001 612 870,2510,241,73,075,5
ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA22 349 737,4013 271 810,1045 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
HAMBURGER RECYCLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 950 837,557 333 777,2144 190 245,98592 527,653,38,11,359,2
ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 602 620,0013 743 780,0043 116 820,257 290 010,0039,253,016,926,1
CONTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 516 158,2312 102 350,5740 978 728,752 663 757,5314,422,06,534,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.