Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

mazowieckie6 94226,1%
wielkopolskie2 93111,0%
śląskie2 4479,2%
dolnośląskie2 0317,6%
kujawsko-pomorskie1 7836,7%
małopolskie1 7516,6%
zachodniopomorskie1 4965,6%
pomorskie1 4875,6%
łódzkie1 1974,5%
podkarpackie1 1924,5%
lubelskie8443,2%
warmińsko-mazurskie5922,2%
lubuskie5472,1%
podlaskie4501,7%
świętokrzyskie4451,7%
opolskie4271,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
łódzkie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (34,7% ogółu), śląskie (16,3% ogółu) oraz łódzkie (10,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 49 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1734,7%
śląskie816,3%
łódzkie510,2%
pomorskie48,2%
dolnośląskie36,1%
wielkopolskie36,1%
małopolskie36,1%
kujawsko-pomorskie24,1%
świętokrzyskie12,0%
opolskie12,0%
lubelskie12,0%
podkarpackie12,0%
zachodniopomorskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.