Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 85882,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 4389,2%
spółki cywilne1 8477,0%
spółki komandytowe1160,4%
spółki jawne1150,4%
spółki komandytowo-akcyjne680,3%
spółki akcyjne540,2%
spółdzielnie220,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,1%
stowarzyszenia90,0%
pozostałe170,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (34,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2959,2%
spółki akcyjne1734,7%
spółki komandytowe12,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych12,0%
indywidualna działalność gospodarcza12,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.