Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 971 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 153
31 marca 20107 279
30 czerwca 20107 350
30 września 20107 374
31 grudnia 20107 436
31 marca 20117 331
30 czerwca 20117 314
30 września 20117 082
31 grudnia 20116 947
31 marca 20126 792
30 czerwca 20126 683
30 września 20126 679
31 grudnia 20126 711
31 marca 20136 733
30 czerwca 20136 715
30 września 20136 798
31 grudnia 20136 872
31 marca 20146 971
30 czerwca 20146 971
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), wielkopolskie (13,1% ogółu) oraz śląskie (10,8% ogółu).

mazowieckie1 35819,5%
wielkopolskie91513,1%
śląskie75010,8%
dolnośląskie5808,3%
małopolskie5057,2%
kujawsko-pomorskie4806,9%
łódzkie4566,5%
zachodniopomorskie3765,4%
pomorskie3605,2%
lubelskie2453,5%
podkarpackie2103,0%
lubuskie1822,6%
warmińsko-mazurskie1702,4%
opolskie1372,0%
podlaskie1311,9%
świętokrzyskie1161,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 27475,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 03614,9%
spółki cywilne4676,7%
spółki jawne560,8%
spółki komandytowe540,8%
spółki komandytowo-akcyjne300,4%
spółki akcyjne280,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,1%
spółdzielnie70,1%
przedstawicielstwa zagraniczne40,1%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 39891,8%
własność prywatna krajowa pozostała2443,5%
własność zagraniczna1842,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych510,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej350,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,3%
własność samorządowa30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 68895,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2323,3%
od 50 do 249 zatrudnionych460,7%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)2 932 100 939,491 432 815 932,426 512 124 554,22150 441 556,775,110,52,351,1
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)2 268 937 849,521 118 989 929,335 651 315 004,9892 273 687,474,18,31,650,7
Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92)355 947 167,89186 861 292,20758 971 998,9143 608 725,2112,323,35,847,5
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91)307 215 922,08126 964 710,89101 837 550,3314 559 144,094,711,514,358,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 31 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,1 mld zł), SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (529,1 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (164,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 017 384 160,2275 815 691,965 124 036 431,5421 589 032,782,128,50,492,6
SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 261 908,00102 976 180,00529 106 274,3629 211 713,0013,528,45,552,4
Grupa Kapitałowa KRUK SPÓŁKA AKCYJNA317 553 000,00132 014 000,00164 281 000,0036 119 000,2011,427,422,058,4
BERLNI-CHEMIE/MENARINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ54 317 041,0040 592 942,00133 362 458,007 650 594,3614,118,95,725,3
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA215 581 000,0067 388 000,3265 287 000,004 274 000,002,06,36,668,7
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 911 511,7964 230 229,2764 437 733,3822 655 797,1422,735,335,235,7
Grupa Kapitałowa ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 063 860,0023 464 550,0059 420 560,008 043 620,2327,734,313,519,3
ISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ49 528 800,0028 399 400,0058 241 700,006 645 300,2413,423,411,442,7
HAMBURGER RECYCLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 950 837,557 333 777,2144 190 245,98592 527,653,38,11,359,2
ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 602 620,0013 743 780,0043 116 820,257 290 010,0039,253,016,926,1
CONTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 516 158,2312 102 350,5740 978 728,752 663 757,5314,422,06,534,6
THE BOSTON CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 797 303,05-6 438 589,2040 381 566,66-6 453 288,49-54,7100,2-16,0100,0
FOBOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 768 823,207 155 642,4736 546 425,432 403 722,4511,633,66,665,6
GEOBAN S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE25 484 338,671 385 057,5033 677 238,431 300 208,575,193,93,994,6
INTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 022 604,3713 019 510,3630 973 743,43794 130,655,76,12,67,2
TARGET SPÓŁKA AKCYJNA (*)30 395 221,2722 344 074,2030 324 123,278 213 494,8727,036,827,126,5
CARLSON WAGONLIT ECENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 188 145,745 643 801,7130 144 833,92914 362,1611,216,23,031,1
MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 287 979,868 709 220,7930 017 927,86380 693,752,74,41,339,1
TOM-MARG ZPCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 452 375,616 416 857,9624 592 524,3122 953,570,10,40,163,2
ZENNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 199 353,967 571 308,9323 501 129,321 862 027,3316,624,67,932,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.