Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Państw - Eksporterów Ropy Naftowej, Wspólnoty Europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,
  • działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009129
31 marca 2010130
30 czerwca 2010136
30 września 2010137
31 grudnia 2010137
31 marca 2011207
30 czerwca 2011211
30 września 2011215
31 grudnia 2011215
31 marca 2012215
30 czerwca 2012215
30 września 2012215
31 grudnia 2012215
31 marca 2013216
30 czerwca 2013216
30 września 2013216
31 grudnia 2013217
31 marca 2014219
30 czerwca 2014222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (65,3% ogółu), pomorskie (6,8% ogółu) oraz małopolskie (6,8% ogółu).

mazowieckie14565,3%
pomorskie156,8%
małopolskie156,8%
wielkopolskie83,6%
dolnośląskie73,2%
zachodniopomorskie73,2%
śląskie62,7%
kujawsko-pomorskie41,8%
podlaskie31,4%
lubelskie31,4%
świętokrzyskie20,9%
opolskie20,9%
lubuskie20,9%
podkarpackie20,9%
łódzkie10,5%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to przedstawicielstwa zagraniczne (67,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (30,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (0,5% podmiotów).

przedstawicielstwa zagraniczne15067,6%
indywidualna działalność gospodarcza6830,6%
spółki cywilne10,5%
państwowe jednostki organizacyjne10,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,5%
stowarzyszenia10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (71,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,8% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (1,4% podmiotów).

własność zagraniczna15971,6%
własność prywatna krajowa pozostała5524,8%
własność skarbu państwa31,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,5%
własność krajowych osób fizycznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (73,0% podmiotów) i od 10 do 49 (20,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16273,0%
od 10 do 49 zatrudnionych4620,7%
od 50 do 249 zatrudnionych104,5%
powyżej 250 zatrudnionych41,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.