Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009129
31 marca 2010130
30 czerwca 2010136
30 września 2010137
31 grudnia 2010137
31 marca 2011207
30 czerwca 2011211
30 września 2011215
31 grudnia 2011215
31 marca 2012215
30 czerwca 2012215
30 września 2012215
31 grudnia 2012215
31 marca 2013216
30 czerwca 2013216
30 września 2013216
31 grudnia 2013217
31 marca 2014219
30 czerwca 2014222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.