Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (65,3% ogółu), pomorskie (6,8% ogółu) oraz małopolskie (6,8% ogółu).

mazowieckie14565,3%
pomorskie156,8%
małopolskie156,8%
wielkopolskie83,6%
dolnośląskie73,2%
zachodniopomorskie73,2%
śląskie62,7%
kujawsko-pomorskie41,8%
podlaskie31,4%
lubelskie31,4%
świętokrzyskie20,9%
opolskie20,9%
lubuskie20,9%
podkarpackie20,9%
łódzkie10,5%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
pomorskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
lubelskie
świętokrzyskie
opolskie
lubuskie
podkarpackie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny