Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to przedstawicielstwa zagraniczne (67,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (30,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (0,5% podmiotów).

przedstawicielstwa zagraniczne15067,6%
indywidualna działalność gospodarcza6830,6%
spółki cywilne10,5%
państwowe jednostki organizacyjne10,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,5%
stowarzyszenia10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

przedstawicielstwa zagraniczne
indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
stowarzyszenia
państwowe jednostki organizacyjne
spółki cywilne
organy władzy, administracji rządowej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny