Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
  • edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),
  • szkoły wojskowe i akademie wojskowe,
  • szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,
  • pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
  • działalność usługową wspomagającą edukację.

Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 127 657 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009105 366
31 marca 2010106 299
30 czerwca 2010105 229
30 września 2010108 582
31 grudnia 2010110 813
31 marca 2011110 515
30 czerwca 2011107 964
30 września 2011108 075
31 grudnia 2011110 234
31 marca 2012109 753
30 czerwca 2012106 577
30 września 2012111 875
31 grudnia 2012129 054
31 marca 2013129 394
30 czerwca 2013126 101
30 września 2013129 057
31 grudnia 2013131 174
31 marca 2014131 421
30 czerwca 2014127 657
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie22 87217,9%
śląskie14 18311,1%
wielkopolskie12 1929,6%
małopolskie11 5229,0%
dolnośląskie9 6857,6%
pomorskie7 9726,2%
łódzkie7 4735,9%
lubelskie6 4595,1%
kujawsko-pomorskie6 2994,9%
podkarpackie6 1274,8%
zachodniopomorskie5 7504,5%
warmińsko-mazurskie4 3583,4%
świętokrzyskie3 5992,8%
podlaskie3 2622,6%
opolskie3 0402,4%
lubuskie2 8642,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 38 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (41,0% podmiotów), szkoły publiczne podstawowe (9,5% podmiotów) oraz szkoły publiczne ponadgimnazjalne (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52 35841,0%
szkoły publiczne podstawowe12 1229,5%
szkoły publiczne ponadgimnazjalne9 8727,7%
przedszkola publiczne7 7276,1%
zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne6 8575,4%
szkoły publiczne gimnazja6 7245,3%
szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne5 6844,5%
przedszkola niepubliczne5 1684,0%
spółki cywilne4 0123,1%
placówki systemu oświaty niepubliczne3 6642,9%
pozostałe13 46910,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (52,3% podmiotów), własność samorządowa (35,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych66 77852,3%
własność samorządowa45 57035,7%
własność prywatna krajowa pozostała12 84010,1%
własność skarbu państwa9450,7%
własność zagraniczna9050,7%
własność państwowych osób prawnych1930,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1440,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej950,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej870,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej760,1%
pozostałe240,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (73,7% podmiotów) i od 10 do 49 (21,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych94 08773,7%
od 10 do 49 zatrudnionych26 93121,1%
od 50 do 249 zatrudnionych6 4965,1%
powyżej 250 zatrudnionych1430,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Edukacja (PKD P)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Edukacja (PKD 85)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 199 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to UNIWERSYTET WARSZAWSKI (948,5 mln zł), UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (744,0 mln zł) oraz POLITECHNIKA WARSZAWSKA (628,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
UNIWERSYTET WARSZAWSKI1 428 752 890,53938 275 467,44948 494 091,3319 692 900,251,42,12,134,3
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI2 643 267 059,521 329 994 117,34743 995 404,3624 066 648,940,91,83,249,7
POLITECHNIKA WARSZAWSKA2 354 555 061,632 090 773 559,37628 536 204,868 152 310,070,40,41,311,2
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE759 530 720,35396 669 049,35548 724 905,7638 959 058,455,19,87,147,8
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA827 662 748,03597 811 998,66502 073 656,0941 632 593,785,07,08,327,8
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU1 160 674 898,99715 505 441,81467 960 675,674 187 786,240,40,60,938,4
POLITECHNIKA ŚLĄSKA405 293 648,00244 877 609,76404 987 730,4820 709 034,965,18,55,139,6
POLITECHNIKA ŁÓDZKA472 876 575,59262 660 661,51384 213 248,284 936 862,271,01,91,344,5
UNIWERSYTET ŁÓDZKI568 039 713,34392 786 568,41362 199 444,691 556 341,510,30,40,430,9
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI625 114 963,18391 824 207,64361 917 614,3212 328 718,772,03,23,437,3
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA858 281 474,04578 010 407,65336 603 551,88-3 013 376,15-0,4-0,5-0,932,7
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH494 747 858,03343 643 385,53333 420 427,1415 787 746,153,24,64,730,5
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE730 562 868,54362 607 116,89329 570 485,2242 919 402,545,911,813,050,4
POLITECHNIKA GDAŃSKA510 996 558,37393 172 524,99307 531 174,3421 965 500,474,35,67,123,1
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE2 025 808 626,041 811 078 632,07301 786 977,4415 094 531,110,80,85,010,6
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO1 025 687 252,14879 641 649,11293 870 008,84106 310 099,9910,412,136,214,2
UNIWERSYTET GDAŃSKI494 234 550,96292 475 153,40285 283 234,35-7 143 687,18-1,5-2,4-2,540,8
POLITECHNIKA POZNAŃSKA466 382 891,14344 439 553,16266 161 236,3316 703 217,023,64,96,326,2
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ412 202 260,73218 575 395,90253 541 130,685 105 321,601,22,32,047,0
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY1 532 919 591,251 377 975 965,89252 741 411,3275 876,340,00,00,010,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.