Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność zakładów kształcenia nauczycieli tj. 3-letnich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich, których celem jest kształcenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli języków obcych. Warunkiem formalnym przyjęcia do kolegium jest legitymowanie się świadectwem maturalnym. Kształcenie w kolegiach zakończone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego w szkole wyższej, sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium i uzyskania tytułu zawodowego licencjata, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • edukację w trzyletnich kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego i po spełnieniu odpowiednich warunków możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata w szkole wyższej sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 99 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200988
31 marca 201088
30 czerwca 201087
30 września 201086
31 grudnia 201086
31 marca 201187
30 czerwca 201185
30 września 201181
31 grudnia 201180
31 marca 201279
30 czerwca 201279
30 września 201281
31 grudnia 201288
31 marca 2013100
30 czerwca 2013101
30 września 201399
31 grudnia 201399
31 marca 201499
30 czerwca 201499
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,2% ogółu), podkarpackie (13,1% ogółu) oraz mazowieckie (13,1% ogółu).

śląskie1616,2%
podkarpackie1313,1%
mazowieckie1313,1%
łódzkie1010,1%
podlaskie88,1%
wielkopolskie66,1%
lubelskie66,1%
kujawsko-pomorskie55,1%
dolnośląskie55,1%
pomorskie55,1%
małopolskie33,0%
zachodniopomorskie33,0%
warmińsko-mazurskie22,0%
świętokrzyskie22,0%
opolskie11,0%
lubuskie11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne (62,6% podmiotów), inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne (16,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% podmiotów).

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne6262,6%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne1616,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością77,1%
indywidualna działalność gospodarcza77,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne55,1%
państwowe jednostki organizacyjne11,0%
kościół katolicki11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (67,7% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (20,2% podmiotów).

własność samorządowa6767,7%
własność krajowych osób fizycznych2020,2%
własność prywatna krajowa pozostała1010,1%
własność skarbu państwa11,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (49,5% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych4949,5%
od 0 do 9 zatrudnionych3838,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1212,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.