Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 024 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 428
31 marca 20102 412
30 czerwca 20102 391
30 września 20102 422
31 grudnia 20102 421
31 marca 20112 409
30 czerwca 20112 401
30 września 20112 391
31 grudnia 20112 395
31 marca 20122 394
30 czerwca 20122 380
30 września 20122 753
31 grudnia 20124 841
31 marca 20134 969
30 czerwca 20135 008
30 września 20135 154
31 grudnia 20135 100
31 marca 20145 073
30 czerwca 20145 024
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,4% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie62512,4%
śląskie62112,4%
wielkopolskie50810,1%
dolnośląskie4358,7%
małopolskie3857,7%
łódzkie3607,2%
kujawsko-pomorskie3216,4%
pomorskie3196,3%
lubelskie2975,9%
zachodniopomorskie2304,6%
podkarpackie2054,1%
podlaskie1823,6%
warmińsko-mazurskie1803,6%
świętokrzyskie1513,0%
opolskie1082,1%
lubuskie971,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne (49,4% podmiotów), szkoły publiczne ponadgimnazjalne (25,8% podmiotów) oraz uczelnie (9,1% podmiotów).

szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne2 48349,4%
szkoły publiczne ponadgimnazjalne1 29525,8%
uczelnie4559,1%
indywidualna działalność gospodarcza1683,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1563,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1432,8%
szkoły niepubliczne artystyczne651,3%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne621,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne571,1%
spółki cywilne511,0%
pozostałe891,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (39,7% podmiotów), własność samorządowa (29,7% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (26,4% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała1 99439,7%
własność samorządowa1 49229,7%
własność krajowych osób fizycznych1 32526,4%
własność państwowych osób prawnych1252,5%
własność skarbu państwa741,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność zagraniczna10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (60,6% podmiotów) i od 10 do 49 (31,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 04460,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1 58531,5%
od 50 do 249 zatrudnionych2705,4%
powyżej 250 zatrudnionych1252,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (16,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4)39 226 680 893,8727 904 664 101,5116 706 798 616,91658 632 630,901,72,43,928,9
Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (PKD 85.42)39 221 639 277,3027 901 563 918,5416 699 758 564,88653 406 890,461,72,33,928,9
Szkoły policealne (PKD 85.41)5 041 616,573 100 182,977 040 052,035 225 740,44103,7168,674,238,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 169 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to UNIWERSYTET WARSZAWSKI (948,5 mln zł), UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (744,0 mln zł) oraz POLITECHNIKA WARSZAWSKA (628,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
UNIWERSYTET WARSZAWSKI1 428 752 890,53938 275 467,44948 494 091,3319 692 900,251,42,12,134,3
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI2 643 267 059,521 329 994 117,34743 995 404,3624 066 648,940,91,83,249,7
POLITECHNIKA WARSZAWSKA2 354 555 061,632 090 773 559,37628 536 204,868 152 310,070,40,41,311,2
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE759 530 720,35396 669 049,35548 724 905,7638 959 058,455,19,87,147,8
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA827 662 748,03597 811 998,66502 073 656,0941 632 593,785,07,08,327,8
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU1 160 674 898,99715 505 441,81467 960 675,674 187 786,240,40,60,938,4
POLITECHNIKA ŚLĄSKA405 293 648,00244 877 609,76404 987 730,4820 709 034,965,18,55,139,6
POLITECHNIKA ŁÓDZKA472 876 575,59262 660 661,51384 213 248,284 936 862,271,01,91,344,5
UNIWERSYTET ŁÓDZKI568 039 713,34392 786 568,41362 199 444,691 556 341,510,30,40,430,9
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI625 114 963,18391 824 207,64361 917 614,3212 328 718,772,03,23,437,3
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA858 281 474,04578 010 407,65336 603 551,88-3 013 376,15-0,4-0,5-0,932,7
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH494 747 858,03343 643 385,53333 420 427,1415 787 746,153,24,64,730,5
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE730 562 868,54362 607 116,89329 570 485,2242 919 402,545,911,813,050,4
POLITECHNIKA GDAŃSKA510 996 558,37393 172 524,99307 531 174,3421 965 500,474,35,67,123,1
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE2 025 808 626,041 811 078 632,07301 786 977,4415 094 531,110,80,85,010,6
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO1 025 687 252,14879 641 649,11293 870 008,84106 310 099,9910,412,136,214,2
UNIWERSYTET GDAŃSKI494 234 550,96292 475 153,40285 283 234,35-7 143 687,18-1,5-2,4-2,540,8
POLITECHNIKA POZNAŃSKA466 382 891,14344 439 553,16266 161 236,3316 703 217,023,64,96,326,2
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ412 202 260,73218 575 395,90253 541 130,685 105 321,601,22,32,047,0
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY1 532 919 591,251 377 975 965,89252 741 411,3275 876,340,00,00,010,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.