Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 341 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 743
31 marca 20101 727
30 czerwca 20101 714
30 września 20101 740
31 grudnia 20101 742
31 marca 20111 731
30 czerwca 20111 725
30 września 20111 716
31 grudnia 20111 717
31 marca 20121 712
30 czerwca 20121 698
30 września 20122 067
31 grudnia 20124 151
31 marca 20134 273
30 czerwca 20134 313
30 września 20134 465
31 grudnia 20134 412
31 marca 20144 389
30 czerwca 20144 341
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (12,7% ogółu), mazowieckie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

śląskie55012,7%
mazowieckie47510,9%
wielkopolskie45210,4%
dolnośląskie3868,9%
małopolskie3317,6%
łódzkie3027,0%
kujawsko-pomorskie2856,6%
pomorskie2776,4%
lubelskie2656,1%
zachodniopomorskie2034,7%
podkarpackie1754,0%
warmińsko-mazurskie1693,9%
podlaskie1543,5%
świętokrzyskie1323,0%
opolskie992,3%
lubuskie862,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne (57,2% podmiotów), szkoły publiczne ponadgimnazjalne (29,8% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (3,3% podmiotów).

szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne2 48357,2%
szkoły publiczne ponadgimnazjalne1 29529,8%
indywidualna działalność gospodarcza1433,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1433,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością771,8%
szkoły niepubliczne artystyczne651,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne571,3%
spółki cywilne511,2%
szkoły publiczne artystyczne120,3%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne60,1%
pozostałe90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (37,7% podmiotów), własność samorządowa (32,8% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (27,9% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała1 63837,7%
własność samorządowa1 42532,8%
własność krajowych osób fizycznych1 21127,9%
własność skarbu państwa501,2%
własność państwowych osób prawnych130,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność zagraniczna10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (66,0% podmiotów) i od 10 do 49 (31,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 86666,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1 35831,3%
od 50 do 249 zatrudnionych1152,6%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Szkoły policealne (PKD 85.41)5 041 616,573 100 182,977 040 052,035 225 740,44103,7168,674,238,5
Szkoły policealne (PKD 85.41.Z)5 041 616,573 100 182,977 040 052,035 225 740,44103,7168,674,238,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 041 616,573 100 183,287 040 052,035 225 740,44103,7168,674,238,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.