Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (52,3% podmiotów), własność samorządowa (35,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych66 77852,3%
własność samorządowa45 57035,7%
własność prywatna krajowa pozostała12 84010,1%
własność skarbu państwa9450,7%
własność zagraniczna9050,7%
własność państwowych osób prawnych1930,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1440,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej950,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej870,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej760,1%
pozostałe240,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność prywatna krajowa pozostała
własność skarbu państwa
własność zagraniczna
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność państwowych osób prawnych (54,3% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (22,1% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (9,5% największych podmiotów).

własność państwowych osób prawnych10854,3%
własność prywatna krajowa pozostała4422,1%
własność skarbu państwa199,5%
własność samorządowa126,0%
własność krajowych osób fizycznych52,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej31,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność zagraniczna21,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa10,5%
pozostałe10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność państwowych osób prawnych (87,2% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (6,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% sumy kapitałów własnych).

własność państwowych osób prawnych24 700 870 854,37 zł87,2%
własność skarbu państwa1 753 034 696,68 zł6,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 492 281 468,10 zł5,3%
własność samorządowa244 156 864,55 zł0,9%
własność krajowych osób fizycznych87 812 810,17 zł0,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21 958 727,17 zł0,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa9 276 815,06 zł0,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej7 156 366,33 zł0,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 866 982,04 zł0,0%
własność zagraniczna2 262 654,45 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.