Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra inżyniera) lub równorzędny,
  • studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 584 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009597
31 marca 2010597
30 czerwca 2010590
30 września 2010596
31 grudnia 2010593
31 marca 2011591
30 czerwca 2011591
30 września 2011594
31 grudnia 2011598
31 marca 2012603
30 czerwca 2012603
30 września 2012605
31 grudnia 2012602
31 marca 2013596
30 czerwca 2013594
30 września 2013590
31 grudnia 2013589
31 marca 2014585
30 czerwca 2014584
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), śląskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (8,7% ogółu).

mazowieckie13723,5%
śląskie559,4%
małopolskie518,7%
wielkopolskie508,6%
łódzkie488,2%
dolnośląskie447,5%
pomorskie376,3%
kujawsko-pomorskie315,3%
lubelskie264,5%
zachodniopomorskie244,1%
podlaskie203,4%
świętokrzyskie172,9%
podkarpackie172,9%
lubuskie101,7%
warmińsko-mazurskie91,5%
opolskie81,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to uczelnie (77,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% podmiotów) oraz kościół katolicki (5,5% podmiotów).

uczelnie45577,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7212,3%
kościół katolicki325,5%
indywidualna działalność gospodarcza183,1%
inne kościoły i związki wyznaniowe40,7%
państwowe jednostki organizacyjne20,3%
spółki komandytowe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (59,2% podmiotów), własność państwowych osób prawnych (19,2% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (16,1% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała34659,2%
własność państwowych osób prawnych11219,2%
własność krajowych osób fizycznych9416,1%
własność skarbu państwa233,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (30,5% podmiotów) i od 50 do 249 (24,5% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych17830,5%
od 50 do 249 zatrudnionych14324,5%
od 0 do 9 zatrudnionych14024,0%
powyżej 250 zatrudnionych12321,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Szkoły wyższe (PKD 85.42.B)39 221 639 277,3027 901 563 918,5416 699 758 564,88653 406 890,461,72,33,928,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 168 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to UNIWERSYTET WARSZAWSKI (948,5 mln zł), UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (744,0 mln zł) oraz POLITECHNIKA WARSZAWSKA (628,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
UNIWERSYTET WARSZAWSKI1 428 752 890,53938 275 467,44948 494 091,3319 692 900,251,42,12,134,3
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI2 643 267 059,521 329 994 117,34743 995 404,3624 066 648,940,91,83,249,7
POLITECHNIKA WARSZAWSKA2 354 555 061,632 090 773 559,37628 536 204,868 152 310,070,40,41,311,2
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE759 530 720,35396 669 049,35548 724 905,7638 959 058,455,19,87,147,8
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA827 662 748,03597 811 998,66502 073 656,0941 632 593,785,07,08,327,8
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU1 160 674 898,99715 505 441,81467 960 675,674 187 786,240,40,60,938,4
POLITECHNIKA ŚLĄSKA405 293 648,00244 877 609,76404 987 730,4820 709 034,965,18,55,139,6
POLITECHNIKA ŁÓDZKA472 876 575,59262 660 661,51384 213 248,284 936 862,271,01,91,344,5
UNIWERSYTET ŁÓDZKI568 039 713,34392 786 568,41362 199 444,691 556 341,510,30,40,430,9
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI625 114 963,18391 824 207,64361 917 614,3212 328 718,772,03,23,437,3
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA858 281 474,04578 010 407,65336 603 551,88-3 013 376,15-0,4-0,5-0,932,7
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH494 747 858,03343 643 385,53333 420 427,1415 787 746,153,24,64,730,5
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE730 562 868,54362 607 116,89329 570 485,2242 919 402,545,911,813,050,4
POLITECHNIKA GDAŃSKA510 996 558,37393 172 524,99307 531 174,3421 965 500,474,35,67,123,1
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE2 025 808 626,041 811 078 632,07301 786 977,4415 094 531,110,80,85,010,6
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO1 025 687 252,14879 641 649,11293 870 008,84106 310 099,9910,412,136,214,2
UNIWERSYTET GDAŃSKI494 234 550,96292 475 153,40285 283 234,35-7 143 687,18-1,5-2,4-2,540,8
POLITECHNIKA POZNAŃSKA466 382 891,14344 439 553,16266 161 236,3316 703 217,023,64,96,326,2
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ412 202 260,73218 575 395,90253 541 130,685 105 321,601,22,32,047,0
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY1 532 919 591,251 377 975 965,89252 741 411,3275 876,340,00,00,010,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.