Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to uczelnie (77,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% podmiotów) oraz kościół katolicki (5,5% podmiotów).

uczelnie45577,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7212,3%
kościół katolicki325,5%
indywidualna działalność gospodarcza183,1%
inne kościoły i związki wyznaniowe40,7%
państwowe jednostki organizacyjne20,3%
spółki komandytowe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

uczelnie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
kościół katolicki
indywidualna działalność gospodarcza
inne kościoły i związki wyznaniowe
państwowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowe
spółki cywilne
spółki akcyjne
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to uczelnie (96,4% największych podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (1,8% największych podmiotów).

uczelnie16296,4%
państwowe jednostki organizacyjne31,8%
kościół katolicki21,2%
spółki akcyjne10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.