Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), śląskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (8,7% ogółu).

mazowieckie13723,5%
śląskie559,4%
małopolskie518,7%
wielkopolskie508,6%
łódzkie488,2%
dolnośląskie447,5%
pomorskie376,3%
kujawsko-pomorskie315,3%
lubelskie264,5%
zachodniopomorskie244,1%
podlaskie203,4%
świętokrzyskie172,9%
podkarpackie172,9%
lubuskie101,7%
warmińsko-mazurskie91,5%
opolskie81,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
łódzkie
dolnośląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
podlaskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), dolnośląskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (10,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 168 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2716,1%
dolnośląskie1810,7%
małopolskie1810,7%
śląskie1710,1%
wielkopolskie127,1%
pomorskie116,5%
lubelskie116,5%
podkarpackie95,4%
łódzkie95,4%
kujawsko-pomorskie84,8%
zachodniopomorskie84,8%
podlaskie74,2%
opolskie42,4%
lubuskie31,8%
świętokrzyskie31,8%
warmińsko-mazurskie31,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.