Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G,
  • zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 111 993 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009104 767
31 marca 2010105 723
30 czerwca 2010116 536
30 września 2010110 461
31 grudnia 2010107 995
31 marca 2011107 230
30 czerwca 2011116 293
30 września 2011107 383
31 grudnia 2011103 150
31 marca 2012102 041
30 czerwca 2012111 262
30 września 2012103 463
31 grudnia 2012101 842
31 marca 2013101 069
30 czerwca 2013111 514
30 września 2013103 672
31 grudnia 2013101 790
31 marca 2014101 552
30 czerwca 2014111 993
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,3% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz pomorskie (10,9% ogółu).

mazowieckie16 01214,3%
śląskie12 98711,6%
pomorskie12 21310,9%
małopolskie11 69910,4%
zachodniopomorskie11 23710,0%
dolnośląskie8 9798,0%
wielkopolskie8 3287,4%
łódzkie5 0954,5%
podkarpackie4 1573,7%
kujawsko-pomorskie4 1293,7%
lubelskie3 9813,6%
warmińsko-mazurskie3 1672,8%
lubuskie2 7322,4%
świętokrzyskie2 6342,4%
opolskie2 6262,3%
podlaskie2 0171,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,8% podmiotów), spółki cywilne (15,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 77774,8%
spółki cywilne17 60715,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 9847,1%
spółki jawne9670,9%
placówki systemu oświaty publiczne4550,4%
spółki komandytowe3560,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne2350,2%
spółdzielnie2090,2%
spółki akcyjne1110,1%
placówki systemu oświaty niepubliczne800,1%
pozostałe2120,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,0% podmiotów), własność zagraniczna (2,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych105 27594,0%
własność zagraniczna2 4622,2%
własność prywatna krajowa pozostała2 0461,8%
własność samorządowa7770,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5020,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3150,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2140,2%
własność skarbu państwa500,0%
własność państwowych osób prawnych210,0%
pozostałe440,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,4% podmiotów) i od 10 do 49 (4,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych106 85795,4%
od 10 do 49 zatrudnionych4 8224,3%
od 50 do 249 zatrudnionych2730,2%
powyżej 250 zatrudnionych410,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to zakwaterowanie (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 837 864 658,026 968 710 547,736 311 406 395,82413 523 119,773,25,96,645,7
Zakwaterowanie (PKD 55)10 666 057 762,435 934 032 072,753 417 592 210,62299 040 749,682,85,08,844,4
Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)2 171 806 895,591 034 678 474,982 893 814 185,20114 482 370,095,311,14,052,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 117 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (983,5 mln zł), Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (812,1 mln zł) oraz AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (774,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ650 215 000,00538 658 000,35983 451 000,00106 280 000,0016,419,710,817,2
Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 217 014 000,001 809 848 000,00812 093 000,2310 758 000,000,50,61,318,4
AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ942 155 700,00308 621 600,00774 060 700,3148 153 800,005,115,66,267,2
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 164 766 000,001 731 960 000,27534 872 000,0010 440 000,000,50,62,020,0
BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA792 374 000,00775 400 000,00505 999 000,3768 138 000,008,68,813,52,1
SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 862 173,0013 497 930,00205 292 484,006 716 645,3513,849,83,372,4
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA77 053 000,00-60 004 000,00161 563 000,00-36 929 999,79-47,961,6-22,9100,0
HEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA381 932 000,00363 714 000,00160 519 000,0035 437 000,229,39,722,14,8
ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 641 600,294 942 100,00105 934 300,00-1 053 100,00-2,7-21,3-1,087,5
ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 452 188,05100 692 486,9596 351 979,216 829 005,815,26,87,122,8
LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 311 047,2022 731 588,0893 641 376,972 213 332,956,59,72,433,8
TELEPIZZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 327 400,0028 404 600,0089 317 000,28-4 162 600,00-8,3-14,7-4,743,6
CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)40 114 937,1428 931 107,5888 871 593,42-2 552 157,38-6,4-8,8-2,927,9
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA68 611 000,005 144 000,0086 387 000,32-36 615 000,00-53,4-711,8-42,492,5
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 676 560,0147 582 213,0981 322 238,481 152,600,00,00,045,7
Grupa Kapitałowa DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA67 139 000,0027 451 000,0074 616 000,243 029 000,004,511,04,159,1
SIENNA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 874 001,44-33 103 939,2373 961 000,9917 106 153,294,7-51,723,1100,0
EUREST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 481 685,277 065 012,0472 906 524,541 994 387,0610,828,22,761,8
DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA69 715 000,0027 752 000,0070 208 000,003 091 000,134,411,14,460,2
Grupa Kapitałowa SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA127 406 478,4739 613 216,6368 483 106,13-8 753 929,56-6,9-22,1-12,868,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.