Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,0% podmiotów), własność zagraniczna (2,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych105 27594,0%
własność zagraniczna2 4622,2%
własność prywatna krajowa pozostała2 0461,8%
własność samorządowa7770,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5020,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3150,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2140,2%
własność skarbu państwa500,0%
własność państwowych osób prawnych210,0%
pozostałe440,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (24,8% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,1% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (21,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2924,8%
własność prywatna krajowa pozostała2723,1%
własność zagraniczna2521,4%
własność państwowych osób prawnych97,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej65,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej43,4%
własność skarbu państwa43,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa21,7%
pozostałe43,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (27,5% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (23,5% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (17,1% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 911 108 064,13 zł27,5%
własność prywatna krajowa pozostała1 635 350 804,97 zł23,5%
własność zagraniczna1 191 133 826,83 zł17,1%
własność krajowych osób fizycznych1 022 646 810,88 zł14,7%
własność państwowych osób prawnych596 094 816,16 zł8,6%
własność skarbu państwa296 855 168,46 zł4,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej138 946 545,26 zł2,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej33 017 749,64 zł0,5%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa29 729 396,19 zł0,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa25 365 576,69 zł0,4%
pozostałe68 321 372 zł1,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.