Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,8% podmiotów), spółki cywilne (15,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 77774,8%
spółki cywilne17 60715,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 9847,1%
spółki jawne9670,9%
placówki systemu oświaty publiczne4550,4%
spółki komandytowe3560,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne2350,2%
spółdzielnie2090,2%
spółki akcyjne1110,1%
placówki systemu oświaty niepubliczne800,1%
pozostałe2120,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
placówki systemu oświaty publiczne
spółki komandytowe
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółdzielnie
spółki akcyjne
placówki systemu oświaty niepubliczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,2% największych podmiotów), spółki akcyjne (29,1% największych podmiotów) oraz spółki jawne (1,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7463,2%
spółki akcyjne3429,1%
spółki jawne21,7%
indywidualna działalność gospodarcza21,7%
spółki komandytowe10,9%
spółki komandytowo-akcyjne10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.