Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • zapewnienie krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom.

Niektóre jednostki mogą zapewnić jedynie miejsce zakwaterowania, podczas gdy inne zapewniają zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych.

Dział ten nie obejmuje:

  • zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 27 201 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 312
31 marca 201020 596
30 czerwca 201028 093
30 września 201022 648
31 grudnia 201021 283
31 marca 201120 845
30 czerwca 201128 496
30 września 201121 744
31 grudnia 201120 158
31 marca 201219 861
30 czerwca 201226 314
30 września 201220 312
31 grudnia 201219 981
31 marca 201319 554
30 czerwca 201327 028
30 września 201320 542
31 grudnia 201320 201
31 marca 201419 874
30 czerwca 201427 201
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (21,6% ogółu), zachodniopomorskie (19,6% ogółu) oraz małopolskie (13,3% ogółu).

pomorskie5 86921,6%
zachodniopomorskie5 34119,6%
małopolskie3 62413,3%
dolnośląskie2 2038,1%
mazowieckie1 9947,3%
śląskie1 4955,5%
wielkopolskie1 2414,6%
warmińsko-mazurskie1 0293,8%
podkarpackie8793,2%
lubelskie7192,6%
łódzkie5852,2%
kujawsko-pomorskie5752,1%
lubuskie4671,7%
świętokrzyskie4671,7%
podlaskie4121,5%
opolskie3011,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 08177,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 03511,2%
spółki cywilne1 6806,2%
placówki systemu oświaty publiczne4551,7%
spółki jawne2570,9%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne2310,8%
spółki komandytowe1100,4%
placówki systemu oświaty niepubliczne800,3%
spółki akcyjne730,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne610,2%
pozostałe1380,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,7% podmiotów), własność samorządowa (2,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 66490,7%
własność samorządowa7632,8%
własność prywatna krajowa pozostała6592,4%
własność zagraniczna5412,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2170,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1060,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej940,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej570,2%
własność skarbu państwa490,2%
własność państwowych osób prawnych200,1%
pozostałe310,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,5% podmiotów) i od 10 do 49 (5,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 42293,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1 5945,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1600,6%
powyżej 250 zatrudnionych250,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to hotele i podobne obiekty zakwaterowania (3,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Zakwaterowanie (PKD 55)10 666 057 762,435 934 032 072,753 417 592 210,62299 040 749,682,85,08,844,4
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)10 274 357 866,815 675 374 529,533 265 214 870,11279 168 978,662,74,98,644,8
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2)391 699 895,62258 657 543,22152 377 340,5119 871 771,025,17,713,034,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 94 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (812,1 mln zł), ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (534,9 mln zł) oraz BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (506,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 217 014 000,001 809 848 000,00812 093 000,2310 758 000,000,50,61,318,4
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 164 766 000,001 731 960 000,27534 872 000,0010 440 000,000,50,62,020,0
BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA792 374 000,00775 400 000,00505 999 000,3768 138 000,008,68,813,52,1
HEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA381 932 000,00363 714 000,00160 519 000,0035 437 000,229,39,722,14,8
ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 452 188,05100 692 486,9596 351 979,216 829 005,815,26,87,122,8
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 676 560,0147 582 213,0981 322 238,481 152,600,00,00,045,7
SIENNA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 874 001,44-33 103 939,2373 961 000,9917 106 153,294,7-51,723,1100,0
Grupa Kapitałowa SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA127 406 478,4739 613 216,6368 483 106,13-8 753 929,56-6,9-22,1-12,868,9
HGC SPÓŁKA AKCYJNA427 102 000,16137 333 000,0066 366 000,006 489 000,001,54,79,867,9
HHR POLAND TRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 549 000,005 941 000,1966 256 000,003 078 000,0011,651,84,777,6
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 940 674,99103 376 417,0363 702 833,253 586 901,522,03,55,642,9
WARS SPÓŁKA AKCYJNA39 062 058,3619 681 143,5663 496 049,351 787 628,374,69,12,849,6
SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA255 870 742,6763 862 866,4659 367 382,319 123 995,733,614,315,475,0
SANDRA J. ZALEWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA66 069 864,7141 096 924,1556 729 060,1619 372 514,8229,347,134,237,8
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 852 100,2729 301 500,0055 053 000,006 147 400,004,821,011,277,3
OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 410 583,6010 184 660,4654 650 758,68-3 689 576,56-1,4-36,2-6,896,0
NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 412 997,07120 253 560,6749 744 809,28252 080,020,20,20,513,1
HOTEL ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 451 300,00-3 903 200,0045 114 200,1712 530 500,006,7-321,027,8100,0
QUBUS HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 571 000,0075 034 000,1944 108 000,00-1 791 000,00-1,5-2,4-4,137,8
ARKA-MEGA SPÓŁKA AKCYJNA100 355 186,4222 430 830,3043 534 001,305 357 152,165,323,912,377,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.