Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (21,6% ogółu), zachodniopomorskie (19,6% ogółu) oraz małopolskie (13,3% ogółu).

pomorskie5 86921,6%
zachodniopomorskie5 34119,6%
małopolskie3 62413,3%
dolnośląskie2 2038,1%
mazowieckie1 9947,3%
śląskie1 4955,5%
wielkopolskie1 2414,6%
warmińsko-mazurskie1 0293,8%
podkarpackie8793,2%
lubelskie7192,6%
łódzkie5852,2%
kujawsko-pomorskie5752,1%
lubuskie4671,7%
świętokrzyskie4671,7%
podlaskie4121,5%
opolskie3011,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

pomorskie
zachodniopomorskie
małopolskie
dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubelskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,8% ogółu), małopolskie (18,1% ogółu) oraz łódzkie (7,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 94 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2829,8%
małopolskie1718,1%
łódzkie77,4%
dolnośląskie77,4%
zachodniopomorskie77,4%
śląskie66,4%
wielkopolskie55,3%
warmińsko-mazurskie55,3%
pomorskie33,2%
kujawsko-pomorskie33,2%
świętokrzyskie22,1%
podlaskie22,1%
podkarpackie11,1%
lubelskie11,1%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.