Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 08177,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 03511,2%
spółki cywilne1 6806,2%
placówki systemu oświaty publiczne4551,7%
spółki jawne2570,9%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne2310,8%
spółki komandytowe1100,4%
placówki systemu oświaty niepubliczne800,3%
spółki akcyjne730,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne610,2%
pozostałe1380,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
placówki systemu oświaty publiczne
spółki jawne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowe
placówki systemu oświaty niepubliczne
spółki akcyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (64,9% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (26,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6164,9%
spółki akcyjne2526,6%
indywidualna działalność gospodarcza22,1%
spółki jawne22,1%
spółki komandytowo-akcyjne11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.