Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 038 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009767
31 marca 2010806
30 czerwca 2010927
30 września 2010882
31 grudnia 2010875
31 marca 2011873
30 czerwca 2011965
30 września 2011889
31 grudnia 2011907
31 marca 2012933
30 czerwca 20121 000
30 września 2012943
31 grudnia 2012963
31 marca 2013947
30 czerwca 20131 006
30 września 2013974
31 grudnia 2013977
31 marca 2014981
30 czerwca 20141 038
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (17,7% ogółu), mazowieckie (14,0% ogółu) oraz pomorskie (9,6% ogółu).

małopolskie18417,7%
mazowieckie14514,0%
pomorskie1009,6%
dolnośląskie858,2%
zachodniopomorskie726,9%
wielkopolskie646,2%
łódzkie585,6%
lubelskie555,3%
śląskie535,1%
kujawsko-pomorskie514,9%
podlaskie434,1%
podkarpackie413,9%
opolskie272,6%
świętokrzyskie212,0%
lubuskie201,9%
warmińsko-mazurskie191,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (40,1% podmiotów), powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (16,8% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (14,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza41640,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne17416,8%
placówki systemu oświaty publiczne14914,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14413,9%
placówki systemu oświaty niepubliczne474,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne424,0%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne201,9%
państwowe jednostki organizacyjne201,9%
spółki cywilne191,8%
spółki komandytowe30,3%
pozostałe40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (53,7% podmiotów), własność samorządowa (36,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55753,7%
własność samorządowa37436,0%
własność prywatna krajowa pozostała514,9%
własność skarbu państwa282,7%
własność zagraniczna151,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych82979,9%
od 10 do 49 zatrudnionych20019,3%
od 50 do 249 zatrudnionych90,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.