Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z lub bez miejsc do siedzenia.

Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dział ten nie obejmuje:

  • produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub produkcji gotowej żywności, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 10 i 11,
  • sprzedaży żywności produkowanej przez inne jednostki, która nie jest traktowana jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 84 792 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200984 455
31 marca 201085 127
30 czerwca 201088 443
30 września 201087 813
31 grudnia 201086 712
31 marca 201186 385
30 czerwca 201187 797
30 września 201185 639
31 grudnia 201182 992
31 marca 201282 180
30 czerwca 201284 948
30 września 201283 151
31 grudnia 201281 861
31 marca 201381 515
30 czerwca 201384 486
30 września 201383 130
31 grudnia 201381 589
31 marca 201481 678
30 czerwca 201484 792
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie14 01816,5%
śląskie11 49213,6%
małopolskie8 0759,5%
wielkopolskie7 0878,4%
dolnośląskie6 7768,0%
pomorskie6 3447,5%
zachodniopomorskie5 8967,0%
łódzkie4 5105,3%
kujawsko-pomorskie3 5544,2%
podkarpackie3 2783,9%
lubelskie3 2623,8%
opolskie2 3252,7%
lubuskie2 2652,7%
świętokrzyskie2 1672,6%
warmińsko-mazurskie2 1382,5%
podlaskie1 6051,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,9% podmiotów), spółki cywilne (18,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza62 69673,9%
spółki cywilne15 92718,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 9495,8%
spółki jawne7100,8%
spółki komandytowe2460,3%
spółdzielnie1790,2%
spółki akcyjne380,0%
spółki komandytowo-akcyjne230,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne80,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,1% podmiotów), własność zagraniczna (2,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych80 61195,1%
własność zagraniczna1 9212,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 3871,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2850,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2210,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1080,1%
własność samorządowa140,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,0% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych81 43596,0%
od 10 do 49 zatrudnionych3 2283,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1130,1%
powyżej 250 zatrudnionych160,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (2,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)2 171 806 895,591 034 678 474,982 893 814 185,20114 482 370,095,311,14,052,4
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)1 992 871 877,06974 869 823,712 393 756 759,31104 745 587,515,310,74,451,1
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)178 935 018,5359 808 651,27500 057 425,899 736 782,585,416,32,066,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (983,5 mln zł), AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (774,1 mln zł) oraz SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (205,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ650 215 000,00538 658 000,35983 451 000,00106 280 000,0016,419,710,817,2
AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ942 155 700,00308 621 600,00774 060 700,3148 153 800,005,115,66,267,2
SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 862 173,0013 497 930,00205 292 484,006 716 645,3513,849,83,372,4
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA77 053 000,00-60 004 000,00161 563 000,00-36 929 999,79-47,961,6-22,9100,0
ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 641 600,294 942 100,00105 934 300,00-1 053 100,00-2,7-21,3-1,087,5
LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 311 047,2022 731 588,0893 641 376,972 213 332,956,59,72,433,8
TELEPIZZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 327 400,0028 404 600,0089 317 000,28-4 162 600,00-8,3-14,7-4,743,6
CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)40 114 937,1428 931 107,5888 871 593,42-2 552 157,38-6,4-8,8-2,927,9
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA68 611 000,005 144 000,0086 387 000,32-36 615 000,00-53,4-711,8-42,492,5
Grupa Kapitałowa DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA67 139 000,0027 451 000,0074 616 000,243 029 000,004,511,04,159,1
EUREST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 481 685,277 065 012,0472 906 524,541 994 387,0610,828,22,761,8
DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA69 715 000,0027 752 000,0070 208 000,003 091 000,134,411,14,460,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUBINPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 355 917,2714 951 123,4944 079 163,121 717 399,527,711,53,933,1
ATRIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 545 507,059 236 889,2236 665 055,281 552 751,1011,516,84,231,8
NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA14 493 981,319 433 485,4227 780 281,18-5 326 983,80-36,8-56,5-19,234,9
EMPIK CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 556 475,5424 116 933,0427 202 681,11-851 047,63-2,2-3,5-3,137,5
KSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 077 552,54-1 516 558,0526 521 616,62-2 805 931,61-11,2185,0-10,6100,0
HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA8 686 728,875 202 468,8224 588 485,182 948 436,7233,956,712,040,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "CONSENSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 219 538,483 430 742,6620 517 129,002 444 186,8139,371,211,944,8
FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNA11 135 867,353 949 908,1719 307 277,97635 732,225,716,13,364,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.