Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,
  • produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.

W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).

Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze. Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.

Dział ten nie obejmuje:

  • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.A.

Działalność piekarzy, cukierników, masarzy itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale.

Natomiast działalność jednostki, w przypadku, gdy wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt, sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 10.9; przetworzenie odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach grupy 38.3, a ich usuwanie w 38.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 419 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200927 159
31 marca 201028 054
30 czerwca 201028 508
30 września 201028 823
31 grudnia 201029 004
31 marca 201129 141
30 czerwca 201128 970
30 września 201128 880
31 grudnia 201128 689
31 marca 201228 705
30 czerwca 201228 998
30 września 201228 994
31 grudnia 201228 858
31 marca 201328 858
30 czerwca 201329 238
30 września 201329 196
31 grudnia 201329 012
31 marca 201429 078
30 czerwca 201429 419
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie4 61415,7%
śląskie3 44811,7%
wielkopolskie3 20710,9%
małopolskie2 8889,8%
łódzkie2 3468,0%
dolnośląskie1 9106,5%
pomorskie1 5685,3%
lubelskie1 4524,9%
kujawsko-pomorskie1 4214,8%
zachodniopomorskie1 3184,5%
podkarpackie1 2884,4%
świętokrzyskie9233,1%
opolskie8592,9%
warmińsko-mazurskie7482,5%
podlaskie7382,5%
lubuskie6912,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,4% podmiotów), spółki cywilne (17,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 35962,4%
spółki cywilne5 08117,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 09613,9%
spółki jawne1 1433,9%
spółdzielnie2821,0%
spółki akcyjne2000,7%
spółki komandytowe1820,6%
spółki komandytowo-akcyjne480,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy160,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych26 41989,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 5295,2%
własność zagraniczna6922,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2630,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2020,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1320,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1230,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej240,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe170,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (77,7% podmiotów) i od 10 do 49 (17,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22 87377,7%
od 10 do 49 zatrudnionych5 22117,7%
od 50 do 249 zatrudnionych1 1023,7%
powyżej 250 zatrudnionych2230,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 9 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (24,1 mld zł), produkcja pozostałych artykułów spożywczych (21,1 mld zł) oraz produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (10,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10)61 839 585 787,6230 658 031 674,7589 570 626 777,974 000 853 789,976,513,14,550,4
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1)9 821 296 464,904 512 966 199,7724 134 958 438,13601 079 779,176,113,32,554,1
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)21 959 371 056,3613 364 286 995,0921 087 636 671,201 741 223 816,047,913,08,339,1
Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)4 655 403 194,142 279 312 836,6810 067 735 830,05340 939 607,607,315,03,451,0
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3)7 989 590 759,522 730 887 301,389 589 180 304,24285 061 560,173,610,43,065,8
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.5)6 385 437 341,772 784 546 236,218 861 909 405,46350 658 549,975,512,64,056,4
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.2)3 191 686 117,841 131 865 319,794 495 337 298,34154 553 039,124,813,73,464,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 567 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,6 mld zł), CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,5 mld zł) oraz FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 214 025 596,68385 230 292,102 609 255 307,42223 711 322,8818,458,18,668,3
CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)832 317 533,10438 778 278,302 548 765 714,3025 585 120,713,15,81,047,3
FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 415 213 162,36905 550 551,932 239 416 529,76134 714 036,029,514,96,036,0
Grupa Kapitałowa SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA901 044 000,00514 807 000,002 231 926 000,0094 986 000,3610,518,54,342,9
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 040 567 376,01665 678 593,732 200 110 086,2597 694 613,169,414,74,436,0
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA1 173 610 000,00638 852 000,001 905 460 000,2540 078 000,003,46,32,145,6
DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 274 663 882,291 450 847 724,521 724 654 968,76177 482 885,645,412,210,355,7
KRAFT FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 330 681 000,22988 677 000,001 568 874 000,00170 828 000,0012,817,310,925,7
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 330 882 705,941 815 317 186,061 517 401 821,28188 286 171,528,110,412,422,1
MARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ569 366 121,00265 402 443,001 481 484 590,44161 045 966,0028,360,710,953,4
MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA1 061 316 362,00291 206 126,001 472 789 961,0033 778 808,443,211,62,372,6
Grupa Kapitałowa PFEIFER & LANGEN POLSKASPÓŁKA AKCYJNA1 356 227 500,00877 330 000,001 340 056 200,21240 483 600,0017,727,418,035,3
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)433 327 398,8591 169 123,271 241 293 751,09-3 247 836,75-0,8-3,6-0,379,0
PROVIMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ700 835 000,00127 301 000,141 087 558 000,00-32 992 000,00-4,7-25,9-3,081,8
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ387 095 081,82247 515 428,151 048 420 573,9045 970 167,3511,918,64,436,1
Grupa Kapitałowa RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA630 460 316,31436 580 447,111 046 897 356,0616 451 398,012,63,81,630,8
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA383 275 895,56133 681 682,461 045 493 272,9632 996 631,398,624,73,265,1
WRIGLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 411 048 825,70756 815 214,531 013 613 749,27-93 001 972,48-3,9-12,3-9,268,6
ZOTT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 382 167,16221 163 774,59869 015 280,9329 049 811,6210,013,13,323,6
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA388 662 571,76127 149 009,28868 136 142,8721 518 888,305,516,92,567,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.