Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 122 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 400
31 marca 20102 464
30 czerwca 20102 479
30 września 20102 556
31 grudnia 20102 583
31 marca 20112 607
30 czerwca 20112 626
30 września 20112 654
31 grudnia 20112 666
31 marca 20122 682
30 czerwca 20122 723
30 września 20122 785
31 grudnia 20122 800
31 marca 20132 940
30 czerwca 20133 134
30 września 20133 121
31 grudnia 20133 087
31 marca 20143 100
30 czerwca 20143 122
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), śląskie (15,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,2% ogółu).

mazowieckie47715,3%
śląskie47115,1%
wielkopolskie34911,2%
świętokrzyskie2498,0%
małopolskie2317,4%
dolnośląskie2227,1%
kujawsko-pomorskie2036,5%
łódzkie1665,3%
pomorskie1464,7%
zachodniopomorskie1464,7%
podkarpackie983,1%
lubuskie973,1%
lubelskie812,6%
warmińsko-mazurskie672,1%
opolskie632,0%
podlaskie561,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 90661,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością81025,9%
spółki cywilne2698,6%
spółki jawne571,8%
spółki akcyjne481,5%
spółki komandytowe150,5%
spółdzielnie60,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 75188,1%
własność prywatna krajowa pozostała1404,5%
własność zagraniczna912,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych401,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej351,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej311,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność samorządowa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,1%
pozostałe60,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,8% podmiotów) i od 10 do 49 (9,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 80389,8%
od 10 do 49 zatrudnionych2899,3%
od 50 do 249 zatrudnionych260,8%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Odzysk surowców (PKD 38.3)2 234 293 239,861 281 326 877,313 724 932 780,20206 976 796,329,316,25,642,7
Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32)2 234 293 239,861 281 326 877,313 724 932 780,20206 976 796,329,316,25,642,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA (670,6 mln zł), ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (614,1 mln zł) oraz CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA (597,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA842 924 000,29521 993 000,00670 609 000,0014 754 000,001,82,82,238,1
ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 951 000,3319 628 000,00614 112 000,001 290 000,000,76,60,290,1
CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA208 678 110,89166 574 930,70597 033 293,7318 876 151,289,111,33,220,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 780 473,3314 209 419,57591 633 488,563 539 316,066,124,90,675,4
CMC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)234 583 000,0089 923 000,00327 484 000,0016 376 000,237,018,25,061,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU I OBROTU ZŁOMEM METALI "HK-CUTIRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 481 230,2524 180 676,50190 759 439,009 900 493,5721,340,95,248,0
METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 452 621,9811 877 870,02173 341 568,554 942 797,229,341,62,977,8
ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU "ZŁOMEX" SPÓŁKA AKCYJNA61 084 898,8846 754 926,92136 553 569,5513 229 145,3621,728,39,723,5
ECO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 597 199,363 301 085,20136 066 408,262 871 085,0024,887,02,171,5
ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA517 373 000,26411 704 000,00114 981 000,0033 214 000,006,48,128,920,4
GESCRAP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 104 261,5112 461 048,2397 603 510,655 138 986,7113,141,25,368,1
Grupa Kapitałowa ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA286 726 000,00212 337 000,0096 888 000,007 914 000,212,83,78,225,9
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA269 367 000,00211 286 000,0091 974 000,3039 290 000,0014,618,642,721,6
HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA66 206 114,1516 736 879,2886 567 807,851 826 812,362,810,92,174,7
BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 729 302,0764 333 916,0367 404 473,4117 415 852,8016,527,125,839,2
HK EKO-GRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 094 341,955 982 739,6065 749 393,544 062 502,2418,467,96,272,9
EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 227 898,356 387 785,4563 076 268,961 856 444,7912,229,12,958,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 057 677,8625 334 910,4651 902 257,046 813 323,9920,026,913,125,6
RECAN ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA13 206 008,3411 716 961,2548 435 172,02285 833,192,22,40,611,3
DEKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 562 199,4111 050 457,0036 383 247,291 367 257,0010,912,43,812,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.