Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 212 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 937
31 marca 20102 003
30 czerwca 20102 047
30 września 20102 067
31 grudnia 20102 072
31 marca 20112 096
30 czerwca 20112 105
30 września 20112 089
31 grudnia 20112 084
31 marca 20122 081
30 czerwca 20122 113
30 września 20122 135
31 grudnia 20122 126
31 marca 20132 129
30 czerwca 20132 168
30 września 20132 192
31 grudnia 20132 175
31 marca 20142 200
30 czerwca 20142 212
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz łódzkie (9,1% ogółu).

mazowieckie55425,0%
wielkopolskie28212,7%
łódzkie2029,1%
śląskie1808,1%
lubelskie1647,4%
małopolskie1617,3%
kujawsko-pomorskie1486,7%
pomorskie1034,7%
dolnośląskie773,5%
podkarpackie733,3%
zachodniopomorskie723,3%
świętokrzyskie582,6%
lubuskie401,8%
podlaskie391,8%
warmińsko-mazurskie331,5%
opolskie261,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 11850,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością66630,1%
spółki cywilne25711,6%
spółki jawne733,3%
spółki akcyjne331,5%
spółdzielnie190,9%
spółki komandytowe160,7%
samorząd gospodarczy i zawodowy160,7%
spółki komandytowo-akcyjne100,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 72578,0%
własność prywatna krajowa pozostała1999,0%
własność zagraniczna1416,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych421,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej401,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej291,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,3% podmiotów) i od 10 do 49 (13,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 75479,3%
od 10 do 49 zatrudnionych30213,7%
od 50 do 249 zatrudnionych1315,9%
powyżej 250 zatrudnionych251,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (5,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3)7 989 590 759,522 730 887 301,389 589 180 304,24285 061 560,173,610,43,065,8
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39)3 867 686 011,271 589 296 053,025 403 518 231,90151 269 134,333,99,52,858,9
Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32)3 538 147 941,71800 202 961,643 541 711 913,23106 976 568,803,013,43,077,4
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31)583 756 806,54341 388 286,72643 950 159,1126 815 857,044,67,94,241,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 98 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (775,1 mln zł), NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (537,8 mln zł) oraz TYMBARK - MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (515,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (*)418 372 000,00164 727 000,27775 131 000,00903 000,000,20,60,160,6
NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ359 096 329,85177 346 859,21537 826 149,7323 393 075,976,513,24,450,6
TYMBARK - MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA957 049 141,58563 354 936,48515 108 448,59130 694 076,2813,723,225,441,1
HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)348 334 280,00206 748 773,44500 701 780,0039 568 410,0011,419,17,940,7
Grupa Kapitałowa DELKO SPÓŁKA AKCYJNA116 418 000,0050 355 000,00500 701 000,005 794 000,255,011,51,256,8
HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (*)283 939 000,34162 847 000,00434 281 000,00-135 000,00-0,1-0,1-0,042,7
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA72 748 000,0035 003 000,00405 273 000,004 919 000,236,814,11,251,9
Grupa Kapitałowa AGROS-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 333 389 603,44122 181 216,65363 950 778,60-57 823 784,76-4,3-47,3-15,990,8
AGROS-NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)723 603 632,39-489 773 836,62336 118 172,57-43 626 720,06-6,08,9-13,0100,0
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)228 248 000,0082 495 000,00326 656 000,281 347 000,000,61,60,463,9
S.V.Z.POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 515 700,2047 694 700,00257 262 700,00-527 900,00-0,5-1,1-0,256,8
DINTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ309 527 055,34-879 425,51244 485 264,26-37 407 180,13-12,11 000,0-15,3100,0
ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 281 254,3878 410 593,42237 048 017,8129 236 737,1921,837,312,341,6
KERRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 478 394,2880 152 434,28230 404 193,9210 795 532,157,713,54,742,9
POLSKA ŻYWNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 082 635,9866 442 751,36215 504 400,1524 628 665,6227,737,111,425,4
MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)205 445 532,77177 694 822,04209 360 633,986 694 716,143,33,83,213,5
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)99 677 000,3826 559 000,00200 464 000,0073 000,000,10,30,073,4
FARM FRITES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA160 313 000,0082 430 000,17189 977 000,008 321 000,005,210,14,448,6
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA117 380 000,2040 300 000,00173 268 000,005 878 000,005,014,63,465,7
EMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 192 362,4270 521 438,01170 994 174,30118 590,540,10,20,119,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.