Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 662 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200930 402
31 marca 201029 569
30 czerwca 201029 299
30 września 201028 630
31 grudnia 201027 926
31 marca 201127 269
30 czerwca 201126 382
30 września 201125 569
31 grudnia 201124 620
31 marca 201224 073
30 czerwca 201224 089
30 września 201223 580
31 grudnia 201223 174
31 marca 201322 778
30 czerwca 201322 760
30 września 201322 409
31 grudnia 201321 939
31 marca 201421 670
30 czerwca 201421 662
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,3% ogółu), mazowieckie (13,2% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

śląskie4 17619,3%
mazowieckie2 86113,2%
małopolskie2 27610,5%
wielkopolskie1 8298,4%
dolnośląskie1 7718,2%
łódzkie1 1925,5%
zachodniopomorskie1 0985,1%
kujawsko-pomorskie1 0454,8%
opolskie1 0064,6%
pomorskie8804,1%
podkarpackie8083,7%
lubelskie7563,5%
świętokrzyskie6933,2%
lubuskie6703,1%
warmińsko-mazurskie3581,7%
podlaskie2431,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,8% podmiotów), spółki cywilne (27,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15 11069,8%
spółki cywilne5 98027,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4992,3%
spółki jawne550,3%
spółdzielnie80,0%
spółki komandytowe70,0%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych21 03197,1%
własność prywatna krajowa pozostała3601,7%
własność zagraniczna1940,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
własność samorządowa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21 35298,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3041,4%
od 50 do 249 zatrudnionych60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.