Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 282 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 263
31 marca 201010 222
30 czerwca 201010 511
30 września 201010 558
31 grudnia 201010 554
31 marca 201110 483
30 czerwca 201110 267
30 września 201110 183
31 grudnia 20119 922
31 marca 20129 760
30 czerwca 20129 975
30 września 201210 025
31 grudnia 20129 966
31 marca 20139 897
30 czerwca 201310 076
30 września 201310 177
31 grudnia 201310 045
31 marca 201410 057
30 czerwca 201410 282
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie2 59625,2%
małopolskie1 12410,9%
śląskie1 09510,6%
wielkopolskie9619,3%
dolnośląskie8137,9%
zachodniopomorskie6776,6%
pomorskie6176,0%
łódzkie4594,5%
podkarpackie3953,8%
kujawsko-pomorskie3173,1%
lubelskie3113,0%
opolskie2262,2%
lubuskie2172,1%
warmińsko-mazurskie1731,7%
świętokrzyskie1651,6%
podlaskie1361,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,7% podmiotów), spółki cywilne (13,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 30180,7%
spółki cywilne1 37113,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4454,3%
spółdzielnie730,7%
spółki jawne480,5%
spółki komandytowe250,2%
spółki akcyjne70,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne60,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne30,0%
spółdzielnie europejskie10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 92596,5%
własność prywatna krajowa pozostała1701,7%
własność zagraniczna1131,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność samorządowa90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 99697,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2522,5%
od 50 do 249 zatrudnionych260,3%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała usługowa działalność gastronomiczna (379,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)178 935 018,5359 808 651,27500 057 425,899 736 782,585,416,32,066,6
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29)119 546 419,1438 593 621,66379 894 432,3010 329 381,248,626,82,767,7
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21)59 388 599,3921 215 029,61120 162 993,59-592 598,66-1,0-2,8-0,564,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (205,3 mln zł), ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (105,9 mln zł) oraz LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (93,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 862 173,0013 497 930,00205 292 484,006 716 645,3513,849,83,372,4
ISS FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 641 600,294 942 100,00105 934 300,00-1 053 100,00-2,7-21,3-1,087,5
LOT CATERINGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 311 047,2022 731 588,0893 641 376,972 213 332,956,59,72,433,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUBINPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 355 917,2714 951 123,4944 079 163,121 717 399,527,711,53,933,1
KSM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 077 552,54-1 516 558,0526 521 616,62-2 805 931,61-11,2185,0-10,6100,0
HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA8 686 728,875 202 468,8224 588 485,182 948 436,7233,956,712,040,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.