Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,3% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz pomorskie (10,9% ogółu).

mazowieckie16 01214,3%
śląskie12 98711,6%
pomorskie12 21310,9%
małopolskie11 69910,4%
zachodniopomorskie11 23710,0%
dolnośląskie8 9798,0%
wielkopolskie8 3287,4%
łódzkie5 0954,5%
podkarpackie4 1573,7%
kujawsko-pomorskie4 1293,7%
lubelskie3 9813,6%
warmińsko-mazurskie3 1672,8%
lubuskie2 7322,4%
świętokrzyskie2 6342,4%
opolskie2 6262,3%
podlaskie2 0171,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
pomorskie
małopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (35,9% ogółu), małopolskie (16,2% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 117 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie4235,9%
małopolskie1916,2%
dolnośląskie97,7%
śląskie86,8%
zachodniopomorskie76,0%
łódzkie76,0%
wielkopolskie54,3%
warmińsko-mazurskie54,3%
świętokrzyskie43,4%
pomorskie32,6%
kujawsko-pomorskie32,6%
podlaskie21,7%
podkarpackie10,9%
lubelskie10,9%
lubuskie10,9%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.