Lokalizacja

Ogółem (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie652 53517,9%
śląskie410 12011,3%
wielkopolskie358 8859,9%
małopolskie316 3548,7%
dolnośląskie308 2208,5%
pomorskie240 8986,6%
łódzkie212 2265,8%
zachodniopomorskie193 7855,3%
kujawsko-pomorskie172 0404,7%
lubelskie151 1484,1%
podkarpackie144 3484,0%
warmińsko-mazurskie109 9223,0%
świętokrzyskie98 0292,7%
lubuskie96 6882,7%
opolskie89 7962,5%
podlaskie88 1232,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
lubuskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,1% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 12 297 największych podmiotów działających w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3 45528,1%
śląskie1 53812,5%
wielkopolskie1 1539,4%
dolnośląskie9427,7%
małopolskie8897,2%
pomorskie7326,0%
łódzkie6165,0%
kujawsko-pomorskie5824,7%
podkarpackie4563,7%
zachodniopomorskie3953,2%
lubelskie3352,7%
świętokrzyskie2722,2%
warmińsko-mazurskie2542,1%
opolskie2482,0%
lubuskie2251,8%
podlaskie2051,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.