Formy prawne

Ogółem (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 59 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 602 72371,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością276 3547,6%
spółki cywilne273 4357,5%
wspólnoty mieszkaniowe154 3694,2%
stowarzyszenia100 2022,8%
spółki jawne32 0040,9%
związki zawodowe19 4660,5%
fundacje17 2890,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne14 5430,4%
kościół katolicki14 3360,4%
pozostałe138 3963,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
wspólnoty mieszkaniowe
stowarzyszenia
spółki jawne
związki zawodowe
fundacje
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
kościół katolicki
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 27 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,6% największych podmiotów), spółki akcyjne (25,5% największych podmiotów) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (3,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6 84355,6%
spółki akcyjne3 13825,5%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej4843,9%
spółki jawne4143,4%
indywidualna działalność gospodarcza3552,9%
spółki komandytowe2311,9%
uczelnie1621,3%
państwowe jednostki organizacyjne1551,3%
spółki komandytowo-akcyjne1261,0%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne560,5%
pozostałe1130,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.