Grupy zatrudnienia

Ogółem (najnowsze dostępne dane)

Zgodnie z przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny definicją, za zatrudnionego uważa się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy. W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 470 24695,3%
od 10 do 49 zatrudnionych139 9163,8%
od 50 do 249 zatrudnionych28 5990,8%
powyżej 250 zatrudnionych4 3560,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i klasyfikowanych w czterech grupach pod względem wielkości zatrudnienia, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

od 0 do 9 zatrudnionych
od 10 do 49 zatrudnionych
od 50 do 249 zatrudnionych
powyżej 250 zatrudnionych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny